Spoločnosť Gomanold spolu s J&T Bankou pripravujú pomoc nezaisteným veriteľom skupiny ARCA

Cieľom nie je záchrana skupiny ARCA ako takej, ale pomoc nezaisteným veriteľom získať v čo najkratšom možnom čase aspoň časť investovaných prostriedkov späť a maximalizovať dlhodobý výťažok zo speňaženia aktív skupiny ARCA.

V tejto vážnej situácii je prioritou predovšetkým ochrana záujmov veriteľov. Dištancujeme sa od sporov medzi zakladateľmi skupiny ARCA a jej súčasným vedením, ktoré z doterajších rokovaní a mediálnych vystúpení vnímame. Od všetkých zúčastnených očakávame konštruktívny prístup, ktorý veriteľom dopomôže k monetizácii ich pohľadávok. Pri riešení situácie sme pripravení spolupracovať aj s ďalšími subjektmi, ktoré rovnako ako my, majú za cieľ rýchly a koordinovaný postup veriteľov.

Ak bude chystaná ponuka pomoci prijatá dostatočným kvórom veriteľov, zaistíme finančnú stabilizáciu tých spoločností zo skupiny ARCA, ktoré majú s ohľadom na problémy ich materskej firmy sťažený prístup k financovaniu.

Podrobnosti k pripravovanej pomoci budú predstavené v najbližších dňoch.


Nasledujúce články