Slovenskí milionári sú v investovaní opatrní, peniaze sú pre nich slobodou aj tlakom

Milionár ako investor

Prieskum ukázal, že väčšina milionárov na Slovensku je konzervatívna, ich zámerom je v prvom rade ochrániť a uchovať svoj majetok. Až 68 % ich portfólia tak tvoria bezpečné investičné nástroje .Svoje prostriedky ukadajú najmä na termínované vklady (55 %), kde vidia najnižšie riziko straty. Ďalej nasleduje vlastné podnikanie (49 %) a korporátne dlhopisy (44 %). Naopak, najmenší podiel na ich portfóliu tvoria internetové meny, drahé kovy a drahokamy, komodity a start-upy.

„Priemerný vek oslovených slovenských milionárov je 50 rokov. Už neradi toľko riskujú, naopak cítia väčšiu zodpovednosť za firmu a zabezpečenie rodiny ako keď s podnikaním začínali. Jednou z príčin ich konzervatívnosti môžu byť aj negatívne skúsenosti z krízy, prípadne slabá tradícia a nefunkčnosť kapitálového trhu na Slovensku. Keď si vezmeme fakt, že väčšina respondentov sú podnikatelia, a teda časť prostriedkov majú zainvestovanú vo vlastnom biznise, zhodnocujú zvyšnú časť majetku skôr konzervatívnejšie“, uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

Ktoré investície v súčasnosti využívate?

Graf 1: Využívané investície

graf-wr1.png

Napriek tomu, že bohatí majú zainvestované konzervatívne, najzaujímavejšie zhodnotenie investícií očakávajú inde. V najbližšom roku očakávajú najväčšie zhodnotenie od zahraničných akcií (31 %), priameho nákupu firiem (25 %) a investícií do startup-ov (25 %). Naopak, za najmenej príťažlivé považujú internetové meny, akcie slovenských firiem, termínované vklady, či drahé kovy a drahokamy.

„Bonitná klientela si uvedomuje, že z dlhodobého hľadiska sú akcie najlepším spôsobom, ako zhodnotiť svoje prostriedky, aj keď krátkodobo môžu priniesť aj poklesy. To, že sú najzaujímavejšou investíciou však neznamená automaticky, že do nich ľudia aj investujú. V zásade uprednostňujú uchovanie hodnoty svojho majetku pred extrémnymi nárastmi,“ vysvetľuje Andrej Zaťko.

Od ktorých investícií možno v súčasnosti očakávať najzaujímavejšie zhodnotenie?

Graf 2: Najzaujímavejšie investície

graf1.png

Milionár ako ekonóm

Na domácu ekonomiku nemajú milionári jednotný názor. Pre 39 % z nich predstavuje súčasná ekonomická situácia príležitosť pre svoje investície. Ako hrozbu ju vníma 37 % bohatých Slovákov. V porovnaní s vlaňajškom sú však optimistickejší.

„V rámci EÚ vidia investičnú príležitosť najmä v korporátnych, ale aj v štátnych dlhopisoch. V niektorých prípadoch sú ochotní akceptovať aj nižší výnos, pretože si uvedomujú bezpečnosť takejto investície. Zároveň keďže ide spravidla o podnikateľov, vnímajú aktuálny kurz eura ako príležitosť na export,“ hovorí Andrej Zaťko.

Milionár ako občan

Z čoho majú milionári na Slovensku najväčšie obavy? Je to chaos v spoločnosti, ktorý môže zmeniť rozloženie poriadku a ohroziť ich postavenie. Najväčšími problémami sú podľa nich roztvárajúce sa nožnice medzi bohatými a chudobnými (44 %), veľké štátne kolapsy a krízy (36 %) a neekologický prístup k prírode (31 %). Bežná populácia naopak vníma za najväčší súčasný problém ľudstva nezamestnanosť (35 %) a potom ekológiu (29 %).

„Milionári necítia priame hrozby, naopak pozerajú sa na problémy ľudstva globálnejšie. Obávajú sa všetkého, čo by mohlo ohroziť systém, či súčasné usporiadanie sveta,“ myslí si Andrej Zaťko.

Čo považujete za najzávažnejšie problémy ľudstva v súčasnosti?

Graf 3: Problémy ľudstva

graf3.png

Životný štýl

Pre zabezpečeného človeka znamenajú na Slovensku peniaze predovšetkým slobodu (39 %). Taký bol jednoznačný záver milionárov na túto otázku. Nevýhodou je na druhej strane tlak (22 %), ktorý „peniaze“ na nich vytvárajú, málo času (19 %) a snaha nerozmaznať deti (17 %). Sloboda sa prejavuje aj v ich voľnom čase, ktorý trávia hlavne aktívne – cestovaním (65 %), športovaním (64 %) a venovaním sa rodine (55 %). Na druhej strane sa snažia milionári správať zodpovedne k svojmu zdraviu. Investujú do kvalitných potravín (95 %), vedú zdravý životný štýl (84 %) a dbajú na svoju hmotnosť (74 %). Dovolenku si určite doprajú, väčšinou sú to štyri až päť týždňov v roku (28 %).

„Peniaze sú pre milionárov prostriedkom ako si dopriať lepší život. Pre seba a pre svoju rodinu. No často ich prepracovanosť či prvé zdravotné problémy privedú k tomu, že musia zbrzdiť. Mnohí z nich vtedy začnú prehodnocovať svoje pracovné tempo a začnú viac aktívne oddychovať, lepšie sa stravovať a doprajú si viac voľného času,“ hovorí Andrej Zaťko.

Peniaze pre mňa znamenajú …

Graf 4: Osobný význam peňazí

graf4.png

Zaistenie úspechu pre svoje deti je pre milionárov tiež dôležitou témou. Chcú aby si ich deti našli v živote svoju cestu, s čím sú im samozrejme ochotní pomôcť. Za alfu a omegu považujú zabezpečenie kvalitného vzdelania (56 %) a vedenie detí k usilovnosti (37 %). Medzi najperspektívnejšie obory štúdia patria podľa nich technické smery (57 %) či IT (56 %), najmenej veria humanitným vedám (4 %) a umeniu (5 %).

Čo môže najlepšie zabezpečiť úspech detí v dospelosti?

Graf 5: Úspech detí

graf5.png

 

VIZITKA:

AKÝ JE MILIONÁR PODĽA WEALTH REPORTU?

Muž v stredných rokoch, spravidla podnikateľ a investor, ale aj cestovateľ, športovec a hlava rodiny. V jeho portfóliu nájdete najmä konzervatívne nástroje, avšak uvedomuje si, že najzaujímavejšie zhodnotenie ponúkajú práve akciové trhy. Je eurooptimista, EÚ považuje za správnu cestu a slovenskú ekonomiku vníma ako príležitosť. Aj v prípade, že práve nepracuje ho len ťažko nájdete nič nerobiť. Pri pojme peniaze sa mu vybaví v prvom rade sloboda, ale zároveň aj zodpovednosť a tlak.

V prípade ďalších otázok, prípadne žiadosti kompletných výsledkov Wealth Reportu sa neváhajte obrátiť na:
Linda Gáliková, PR manažérka J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: galikova@jtbanka.sk, m: +421 911 821 581