Skupina J&T FINANCE GROUP SE dosiahla v prvom polroku roku 2023 zisk vo výške 146 miliónov eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel, podľa audítorom overených konsolidovaných výsledkov, prvý polrok tohto roku s čistým ziskom vo výške 146 miliónov eur a bilančnou sumou viac ako 16,1 miliardy eur.

K 10 % nárastu bilančnej sumy od začiatku roka prispelo predovšetkým zvýšenie objemu klientskych depozít o 712 miliónov eur takmer na 11 miliárd eur. Popri vývoji úrokových sadzieb a situácie na trhu stojí za ich nárastom najmä veľmi sľubný rozjazd frankfurtskej pobočky J&T BANKY otvorenej v marci tohto roku.

Nárast zaznamenala skupina aj pri objeme spravovaného majetku, ktorý ku koncu júna dosiahol výšku 9,3 miliardy eur, čo sa pozitívne prepísalo do viac ako 20 % nárastu čistých výnosov z poplatkov v medziročnom porovnaní.

K výsledkom J&T FINANCE GROUP SA za prvý polrok prispela skupina J&T BANKA ziskom vo výške 131 miliónov eur a skupina 365.bank ziskom vo výške 36 miliónov eur. Obe finančné inštitúcie získali tiež navyše rating od agentúry Moody's – J&T BANKA investičný na úrovni Baa2 so stabilným výhľadom, 365.bank zasa depozitný a rating emitenta na úrovni Ba1 s pozitívnym výhľadom.

Vlastný kapitál na konci prvého polroka 2023 presiahol výšku 2,1 miliardy eur a kapitálová primeranosť na konsolidovanom základe predstavovala 17,75 %. Prebytok likvidity spolu s dostatočnou kapitálovou vybavenosťou robí skupinu J&T FINANCE GROUP SE dostatočne silnou a zároveň pripravenou na možnosti ďalšieho rozvoja a rastu.


Nasledujúce články