S dlhopismi silných emitentov dočasný pokles trhu prekonáte

Doteraz bolo riadne splatených už 14 emisií v objeme viac ako jedna miliarda eur s priemerným zhodnotením takmer 5,5 percenta každý rok. Ďalších 28 emisií v hodnote takmer 2,2 miliardy je ešte aktívnych a emitenti v súčasnosti riadne vyplácajú výnosy z dlhopisov. Na investorov tak v budúcnosti čaká ešte ročné priemerné zhodnotenie vo výške 5,05 percenta (pri držbe dlhopisov do splatnosti a za predpokladu, že ich nakúpili za nominálnu hodnotu). O fungujúcom systéme financovania spoločností prostredníctvom emisie dlhopisov a ich obchodovania na likvidnom trhu svedčí aj fakt, že niektoré spoločnosti realizovali niekoľko emisií, a to či už po ich ukončení a splatení alebo nimi financovali nový projekt.

„Pri aranžovaní všetkých dlhopisových emisií kladieme dôraz nielen na ekonomiku samotných projektov financovaných z emisií, ale tiež na dostatočnú ochranu investorov pri prípadnom turbulentnom vývoji odvetvia či ekonomiky. Prevažná väčšina z emitovaných dlhopisov bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov v Bratislave alebo v Prahe, čo investorom prináša vyššiu transparentnosť, pravidelné informácie o hospodárení emitenta a zabezpečuje obchodovateľnosť dlhopisov, teda likviditu,“  hovorí riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Mať zainvestované v takýchto dlhopisoch je tak aj v čase pohybu trhov tou najlepšou možnosťou, ako ochrániť investované prostriedky. Firmy, ktoré patria vo svojom sektore k lídrom trhu, by sa aj pri dočasne znížených výnosoch z ich podnikania po spomalení šírenia koronavírusu a uvoľnení opatrení mali opäť dostať na pôvodné pozície ziskovosti.

Napríklad Energetický a průmyslový holding (EPH) má v regióne nezameniteľné miesto, keďže je popredným stredoeurópskym energetickým holdingom a jedným z najdôležitejších strategických investorov v danom odvetí. Prostredníctvom spoločnosti SPP Infrastructure je lídrom plynárenského sektora na Slovensku a kľúčovým prepravcom zemného plynu z Ruska do EÚ. Je tiež najväčším dodávateľom tepla v Českej republike. Na Slovensku drží prvenstvo vo výrobe elektriny a je druhým najväčším distribútorom a dodávateľom elektriny.

V oblasti developerstva a realitného trhu sú významnými J&T Real Estate či spoločnosť Eurovea, ktorých realitné projekty patria k najlukratívnejším na Slovensku. Spoločnosť má väčšinu bytov v rozostavaných projektoch už predanú a neregistruje zmenu správania sa záujemcov. Navyše projekty sa predávajú dlhodobo a nie v krátkom časovom úseku, čo znamená, že ani prechodné zníženiu dopytu nepredstavuje zásadný problém. Je súčasne potrebné zdôrazniť, že ani nájom z kancelárskych priestorov by nemal byť dotknutý. V prípade niektorých emisií len príjem z nich pokryje všetky záväzky vrátane kupónov dlhopisov.

Na mediálnom trhu je jedným z lídrov spoločnosť JOJ Media House, ktorá okrem príjmov z predaja reklamného priestoru vo veľkej komerčnej televízii a viacerých rádiových staniciach profituje aj z bilbordov či citylightov. Firma síce pripúšťa, že príde k prechodnému spomaleniu reklamného trhu, no to by nemalo nijako ohroziť jej schopnosť plniť si záväzky z emitovaných dlhopisov.

V oblasti stávkovania zastávajú na príslušných trhoch historicky výrazné postavenie spoločnosti spadajúce pod emitentov Sazka či Emma Gamma. Tým síce terajšia situácia, keď sa väčšina športových súťaží prerušila, nepraje, no vysoké EBITDA marže znamenajú, že aj výrazné výpadky tržieb dokážu prežiť bez výraznejších strát. Navyše, skôr či neskôr sa súťaže po celom svete znova rozbehnú a aj obrovské športové podujatia, akými sú olympiáda v Japonku či majstrovstvá Európy vo futbale, sa uskutočnia, len o rok neskôr. Zisky stávkových spoločností z týchto podujatí sa teda len presunuli do budúceho obdobia.  

„Takýmto výpočtom stabilných firiem s dominantným postavením na trhu by sme mohli pokračovať emitent po emitentovi. Kto dnes vlastní dlhopis firmy, ktorá má na trhu významný podiel a je dlhodobo stabilná, môže byť teda pokojný. Ekonomický základ firmy ani dlhopisu, ktorý vydala, sa nezmenil. Súčasný pokles ceny môžu investori dokúpením dlhopisov skôr využiť na dosiahnutie ešte vyššieho výnosu ako predtým. Získajú aj na raste ceny dlhopisu, aj na úrokovom výnose, ktorý firma do splatnosti dlhopisu bude vyplácať,“ vysvetľuje Anna Macaláková.

Svet dnes čelí v prvom rade zdravotnej kríze, jej pôvod nebol v ekonomických fundamentoch. Reštriktívne opatrenia na zastavenie jeho šírenia už prinášajú prvé ovocie a tempo šírenia sa spomaľuje. Následnej obnove ekonomickej aktivity pomôžu aj bezprecedentné menové a fiškálne stimuly, ktoré podporia tak firemný sektor, ako aj spotrebu domácností.

Pri prijímaní dlhopisov na burzu, ale aj počas celého trvania emisie dlhopisov, musí emitent dodržať striktné podmienky. Likvidita na burze cenných papierov je práve v období neistoty a prípadnej urgentnej potreby hotovosti dôležitá. Trh s vybranými verejne obchodovanými korporátnymi dlhopismi slovenských firiem funguje solídne aj počas koronakrízy. Napríklad v marci sa na bratislavskej burze uskutočnili obchody s nimi v objeme takmer 22 miliónov eur a zobchodovaný objem ani počet obchodov sa oproti predchádzajúcim mesiacom zásadnejšie nezmenil.

Graf: Objem a počet obchodov s dlhopismi slovenských emitentov na Burze cenných papierov v Bratislave za posledný rok (v EUR).

dlhopisy3.png

Zdroj grafu: Bratislavská burza cenných papierov

 


Nasledujúce články