Rok 2017 bol historicky najlepším rokom, hlási J&T BANKA

K výraznému medziročnému nárastu čistého zisku prispel najmä rast zisku z obchodovania, ktorý dosiahol 16,8 miliónov eur (medziročne +15 miliónov eur). Banka je dlhodobým tvorcom trhu pre akcie na Pražskej burze a už siedmy rok aj aktívnym tvorcom trhu pre aktuálne viac ako tri desiatky dlhopisových emisií na Pražskej aj na Bratislavskej burze.

V roku 2017 banka uviedla na burzy celkovo osem emisií dlhopisov v celkovom objeme 625 miliónov eur. Celkový objem umiestnených emisií za vlaňajší rok dosiahol 717 miliónov eur, v čom sú zarátané aj emisie z 2016. Medzi novými emitentmi, pre ktorých banka zaisťovala vydanie dlhopisov, boli napríklad Sazka Group a jej päťročné dlhopisy v objeme 200 miliónov eur alebo spoločnosť Emma Gamma s jej päťročnými dlhopismi v celkovom objeme 280 miliónov eur.

Rok 2017 bol historicky najlepším z pohľadu klientskych investícií. Objem majetku v podielových fondoch J&T vzrástol o 260 miliónov eur na 865 miliónov eur (+43,0 %). Najväčší záujem bol o fond J&T MONEY, ktorý bol v rokoch 2013, 2015 a 2016 opakovane vyhodnotený ako najlepší v kategórii zmiešaných fondov súťaže Fincentrum & Forbes. Zvýšený záujem bol tiež o fond J&T BOND, ktorý v rovnakej súťaži zvíťazil nielen ako najlepší zmiešaný fond, ale aj ako Investícia roku 2017. Fond J&T BOND EUR, zmiešaný o. p. f., získal ocenenie Top Fond Slovakia 2017 ako fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii zmiešané fondy.

Banka dlhodobo stavia na individuálnom prístupe, flexibilite a na rýchlosti. Tento prístup podporil úspešný vývoj v úverových obchodoch. Banka tak minulý rok prefinancovala nové projekty v celkovom objeme 580 miliónov eur.

„Tento rok je pre nás hlavnou úlohou zaistenie dostatku investičných príležitostí. Ako banka sme pripravení prefinancovať vyše 900 miliónov eur do nových projektov. Vnímame pretrvávajúci dopyt po nových investičných možnostiach a našou úlohou je takéto možnosti pre našich klientov nájsť a realizovať ich,“ dopĺňa k výsledkom Štěpán Ašer, generálny riaditeľ J&T Banky.

Vlastný kapitál banky na konci roku 2017 predstavoval 763 miliónov eur. Dostatočná kapitálová vybavenosť umožňuje banke rast a rozvoj aj v ďalších rokoch.

J&T Banka patrí k najrýchlejšie rastúcim bankám v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 2,3 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a v inováciách preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank AO, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose, chorvátskou J&T Bank a s Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 31. 12. 2017, podľa IFRS

konsolidovane-vysledky.jpg