Riaditeľkou J&T Banky sa stala Anna Macaláková

Viesť privátnu banku v dnešnom online svete je pre mňa veľkou výzvou, ktorá bude zohrávať dôležitú úlohu v jej ďalšom smerovaní. J&T Banku preberám vo výbornej kondícii, či už z hľadiska finančných výsledkov, počtu klientov, ako aj objemu spravovaných aktív, za čo patrí vďaka jej predchádzajúcemu vedeniu. Do budúcna bude mojou prioritou poskytovanie služieb orientovaných na potreby klienta. Ako banka sa budeme aj naďalej zameriavať na investície, ktoré už na jeseň rozšírime o nové príležitosti,“ uvádza Anna Macaláková riaditeľka J&T Banky.

Prokuristami banky sa stávajú Jozef Šimovčík, riaditeľ divízie prevádzky a Miloslav Čomaj, doterajší obchodný riaditeľ pre segment korporátnych klientov, ktorý zároveň nastupuje na post riaditeľa privátneho bankovníctva. 

Andrej Zaťko pôsobil v J&T Banke od jej vzniku. Určil jej dlhodobé strategické smerovanie a vybudoval silnú pozíciu experta na investovanie a správu majetku pre privátnu klientelu a vyšší stredný segment. Za posledného 2,5 roka v jeho vedení  banka zdvojnásobila objem spravovaných klientskych aktív, ktoré dosiahli  takmer 2 miliardy eur a stala sa jednou z najdynamickejšie rastúcich bánk na slovenskom trhu.

Nové vedenie J&T Banky

macalakova.jpg

Ing. Anna Macaláková
riaditeľka J&T Banky a odborov Komfort a Magnus

Vyštudovala odbor bankovníctva a investícií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2006 nastúpila do J&T Banky, kde si prešla viacerými manažérskymi pozíciami. Stála za vybudovaním najväčšieho segmentu klientov Komfort, ktorý od roku 2009 riadi aj naďalej spolu s vernostným klubom Magnus. Zakladala a zodpovedala za chod klientskeho call centra a od roku 2012 zastávala post prokuristky banky.

comaj.jpg

Ing. Miloslav Čomaj
riaditeľ privátneho bankovníctva a prokurista

Je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore bankovníctvo a financie. V J&T Banke pôsobí od jej založenia, t.j. od roku 2006. Začínal ako privátny bankár senior,  neskôr sa stal členom bankovej dozornej rady. Takmer štyri roky riadil v rámci privátneho bankovníctva segment korporátnych klientov.

simovcik.jpg
 

Ing. Jozef Šimovčík
riaditeľ divízie prevádzky a prokurista

Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore účtovníctvo a audítorstvo. Do J&T Banky nastúpil v roku 2010 na post zástupcu riaditeľa privátneho bankovníctva. Pôsobil ako člen dozornej rady, vytvoril a reorganizoval odbor back office a neskôr sa stal riaditeľom divízie prevádzky, ktorú vedie dodnes. 

 

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 1,95 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose, chorvátskou VABA Bankou a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.