Predstavenstvo J&T Banky posilní Anna Macaláková

„Anka patrí medzi základné piliere TOP manažmentu J&T, má veľkú dôveru ako akcionárov, tak ostatných topmanažérov firmy. Sme radi, že prijala ponuku na túto pozíciu a držíme jej palce, ako aj nám všetkým, aby Anka určila smer v tak dôležitej oblasti, akou je IT,“  povedal Patrik Tkáč, predseda predstavenstva J&T Banky.

„Vážim si dôveru akcionárov a aj keď s pokorou, vnímam ju ako ocenenie môjho doterajšieho viac ako 11-ročného pôsobenia v J&T Banke. Zodpovednosť za celobankovú oblasť informačných technológií vnímam ako novú výzvu,“ komentovala Anna Macaláková.

Anna Macaláková pracuje v J&T Banke od roku 2006, prakticky od ukončenia štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Odvtedy prešla viacerými pozíciami. Od roku 2009 zastávala pozíciu riaditeľky privátneho bankovníctva na Slovensku, po vytvorení nového segmentu Komfort bola poverená jeho vybudovaním, od roku 2013 bola poverená vybudovaním vernostného klubu Magnus a zároveň sa stala prokuristkou banky. V roku 2015 sa stala riaditeľku slovenskej pobočky J&T Banky, ktorú vedie dodnes.

J&T Banka je jedna z najvýznamnejších privátnych bánk v Česku a na Slovensku. V uplynulom roku zdvojnásobila zisk, keď zarobila 86 miliónov EUR oproti 37,3 mil. EUR v roku 2016. Bilančná suma medziročne vzrástla o 7,4% na súčasných 5,59 miliardy EUR. Kapitálová primeranosť banky dosiahla ku koncu roka 15,98 %. Vlastný kapitál banky na konci roku 2017 predstavoval 763 miliónov EUR a dostatočná kapitálová vybavenosť tak umožňuje banke rast a rozvoj aj v ďalších rokoch.

V roku 2017 J&T BANKA získala niekoľko ocenení a obhájila titulu Privátna banka roka.

Banka si dlhodobo buduje postavenie experta na investície, čo potvrdil aj rok 2017, ktorý bol vôbec najúspešnejším z pohľadu klientskych aktív. Objem majetku v podielových fondoch J&T vzrástol o 260 miliónov EUR na 865 miliónov EUR (+43,0 %). Najväčší záujem bol o fond J&T MONEY, ktorý bol v rokoch 2013, 2015 a 2016 opakovane vyhodnotený ako najlepší v kategórii zmiešaných fondov súťaže Fincentrum & Forbes. Zvýšený záujem bol tiež o fond J&T BOND, ktorý v súťaži zvíťazil nielen ako najlepší zmiešaný fond, ale aj ako Investícia roku 2017. Fond J&T BOND EUR, zmiešaný o. p. f., získal ocenenie Top Fond Slovakia 2017 ako fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii zmiešané fondy. Na Slovensku J&T BANKA administruje klientske aktíva vo výške 2,3 miliardy eur.

V minulom roku banka uviedla na burzy celkovo osem emisií dlhopisov v celkovom objeme 625 mil. EUR. Medzi novými emitentmi, pre ktorých banka zaisťovala vydanie dlhopisov, boli napríklad Sazka Group a jej päťročné dlhopisy v objeme 200 miliónov eur alebo spoločnosť Emma Gamma s jej päťročnými dlhopismi v celkovom objeme 280 miliónov eur.


Nasledujúce články