Poznáme finančnú gramotnosť Slovákov. Skončili so známkou dva mínus

Doterajšie výsledky Testu investičných vedomostí ukázali, že aj keď sú Slováci v investovaní opatrní, vyznajú sa v ňom.  „Ak vezmeme do úvahy, že Slováci narábajú s voľnými peniazmi pomerne konzervatívne, musím s potešením povedať, že výsledky testu prekonali naše očakávania. Základné znalosti z oblasti investovania sú dobré a môžeme ich ďalej rozvíjať. Pri súčasnej úrovni úrokových sadzieb totiž ľudia chcú investovať viac a zaujímajú sa o to,  ako svoje peniaze zhodnotiť,“ vysvetľuje generálna  riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Práve na posilnenie a rozvoj vedomostí v oblasti investovania bude slúžiť nasledujúca fáza edukačného programu EDUART. Je bezplatný a je pre všetkých, teda aj pre tých ľudí, ktorí sa finančne vzdelávať len začínajú. Chatbot EDUART ich totiž svetom financií prevedie v mobile či na počítači postupne. Program pozostáva z úvodu a zo šiestich odborných investičných lekcií: Úvod do investovania, Dlhopisy, Akcie, Podielové fondy, Alternatívne investície a Tvorba investičného portfólia. Každý týždeň pribudne nová lekcia.

Vďaka online forme vzdelávania, keď chatbot EDUART komunikuje s človekom jednoducho cez jeho Messenger, sa môžu záujemcovia vzdelávať kdekoľvek a kedykoľvek presne tak, ako im to vyhovuje. Stačí na to mobil s pripojením na internet. Chatbota môžu tiež požiadať, aby im lekciu poslal v konkrétny dátum.

Dvadsaťjeden testových otázok aj samotné finančné vzdelávanie pripravil tím analytikov a finančných expertov J&T Banky. Banka aj týmto pokračuje v napĺňaní vízie bohatého a úspešného Slovenska.