Objem vkladov J&T Banky sa v treťom štvrťroku zvýšil o 33 percent

Nárast bilančnej sumy potiahli najmä klientske vklady, ktoré presiahli 104,4 miliárd českých korún (3,8 mld. eur), čím sa medziročne zvýšili o 33 percent. Prevádzkový zisk za dané obdobie dosiahol 1,673 miliardy korún ( 60,84 mil. eur) a zaznamenal tak v medziročnom porovnaní takmer dvojnásobný rast.

J&T Banka mala ku koncu septembra viac ako 42 tisíc klientov. Rast sa dotkol aj úverov, ktoré v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 51 % a na konci septembra dosiahli úroveň 70,83 miliárd korún (2,58 mld. eur). Vlastný kapitál banky predstavuje 15,78 miliárd českých korún (573,82 mil. eur). Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 13,3 percenta.

Slovenská pobočka J&T Banky zaznamenala v treťom štvrťroku objem vkladov 928,49 mil. eur. Bilančná suma banky na Slovensku vzrástla o 15,8 percenta na 1,135 mld. eur. „Teší nás stále veľký záujem klientov, vďaka čomu sme schopní neustále rásť a upevňovať svoju pozíciu na trhu. V období nízkych úrokových sadzieb sa nám darí aj vďaka silnej osvete smerovať úspory našich klientov tiež do investícií - podielových fondov, dlhopisových emisií a čiastočne akcií. Dlhodobé úspory klientov sa tak zhodnotia oveľa výhodnejšie, ako na neúročených účtoch alebo termínovaných vkladoch. Banka tak v súčasnosti administruje klientske aktíva vrátane investícií vo výške 1,7 miliardy eur,“  hovorí člen predstavenstva a riaditeľ slovenskej pobočky J&T Banky, Andrej Zaťko.

konso-vysledky.png 

J&T Banka a. s., pobočka zahraničnej banky: Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,7 miliardy eur. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Naším cieľom je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. eur a kapitálom 1 mld. eur. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

V prípade otázok prosím kontaktujte:

Jana Jarošová, hovorkyňa J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: jarosova@jtbanka.sk, m: +421 903 419 296

Linda Gáliková, PR manažérka J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: galikova@jtbanka.sk, m: +421 911 821 581


Nasledujúce články