Najvyššie zhodnocuje vklady J&T Banka

,,V uplynulom období sme zaznamenali obrovský úspech v ponuke iných, menej konzervatívnych možností investovania. Pri súčasnej výške úrokových sadzieb je prirodzené, že klienti hľadajú možnosti vyššieho zhodnotenia a my sme na to vedeli zareagovať našou ponukou investičných príležitostí,“ komentuje situáciu Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky. ,,Zároveň sme ale pochopili, že niektorí klienti sú opatrnejší, volia najprv konzervatívnejšie a jednoduchšie produkty a až po určitom čase a získaní skúsenosti vstupujú s nami aj do ďalších foriem investovania. Chápeme to a preto chceme mať aj pre týchto klientov najatraktívnejšiu ponuku na trhu,“ vysvetľuje ďalej.

,,Pri očakávanom zvýšení inflácie, obmedzení kvantitatívneho uvoľňovania Európskou centrálnou banku a s tým spojeným posunom trhových úrokových sadzieb na vyššie úrovne v nasledujúcom období, J&T Banka už s predstihom zvyšuje svoje úročenie termínovaných vkladov,“  dodáva riaditeľka J&T Banky.

Nové úrokové sadzby J&T Banky na termínované vklady začínajú na úrovni 1,2 % p. a. pri ročnej viazanosti a plynule stúpajú až na 2 % p. a. pri viazanosti na 3 až 5 rokov (platné k dátumu 6.11.2017). Minimálny vklad je 10.000 EUR a účet je bez poplatkov.

Lehota viazanosti

Nová úroková sadzba

1 rok

1,20 % p.a.

2 roky

1,60 % p.a.

3 roky

2,00 % p.a.

4 roky

2,00 % p.a.

5 rokov

2,00 % p.a.