Najlepším spomedzi konzervatívnejších fondov je J&T Bond

Atraktivitu fondu potvrdzuje aj objem investovaných prostriedkov. Klienti J&T Banky doň od jeho založenia v septembri 2013 investovali už štvrť miliardy eur. „J&T Bond je zložený z korporátnych dlhopisov, objem investovaných prostriedkov dokazuje, že dlhopisy sú u našich investorov veľmi obľúbené. Vnímajú ich ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Navyše tak podporujú domácu slovenskú ekonomiku,“  hovorí riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Klienti banky môžu do fondu J&T Bond investovať aj prostredníctvom takzvaného Investičného vkladu. Ide o kombináciu termínovaného vkladu a podielového fondu. Volia si, v akom pomere rozložia peniaze medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu. Majú tak istotu garantovaného výnosu z termínovaného vkladu v kombinácii s výnosmi podielového fondu, s ktorým je síce spojené riziko, ale výnosy z neho môžu byť násobne vyššie.

Organizátorom podujatia Top fond 2018 je Slovenská asociácia správcovských spoločností a Mafra Slovakia – vydavateľ Hospodárskych novín.