J&T Ventures fond investoval do prvých začínajúcich podnikateľov

Aj ďalšie investície z fondu J&T Ventures budú smerovať do rozvoja existujúcich spoločností. Orientovať sa budú najmä na expanziu v strednej, východnej a západnej Európe a USA. „Po necelom roku existencie fondu sme radi, že sme z viac ako 400 projektov, s ktorými sme sa za ten čas stretli, vybrali spoločnosti, ktoré majú profesionálne zázemie, skvelý tím a overený, inovatívny produkt s veľkým potenciálom. Stále hľadáme zaujímavé projekty, ktoré potrebujú a ocenia nielen investičný, ale aj podporu smart money. Dokonca zvažujeme otvorenie druhého venture kapitálového fondu, ktorý by sa zameriaval nielen na už existujúce zainvestované projekty, ich rozvoj a kapitálové posilnenie, ale hlavne na celkom nové a inovatívne myšlienky, ktoré potrebujú kapitál pre svoj štart, teda povedzme, že by pomáhal zafinancovať celkom prvú časť rozvoja,“  hovorí Adam Kočík, investičný riaditeľ J&T Ventures.

Prvé podporené projekty

FetView, start-up so sídlom v Prahe a silným zázemím v Nemecku má skúsený medzinárodný tím v oblasti zdravotníctva. Vyvinul aplikáciu, ktorá svoje využitie nachádza predovšetkým v oblasti gynekologickej a prenatálnej starostlivosti. Lekárom i pacientkam dáva jednoduchý prístup k všetkým dokumentom, výsledkom testov, ultrazvukom, meraním plodu, vrátane vývojového diagramu s možností všetko zdieľať aj s ostatnými ošetrujúcimi lekármi či rodinou a priateľmi pacientky. „FetView je prvá a jedinečná platforma svojho druhu, ide o nezávislý on-line softvér pre zdravotnícku dokumentáciu vyšetrení s možnosťou vyhodnocovať snímky z ultrazvuku. Od roku 2013 bol produkt predstavený na nemeckom, anglickom a českom trhu, kde ho už niekoľko desiatok gynekológov a kliník využíva,“  hovorí David Dostal, riaditeľ FetView. Aplikácia sa v budúcnosti dá rozšíriť i do ďalších oblastí medicíny, kde sa používa ultrazvuk a iné zariadenia k najrôznejším meraniam.

ICE GATEWAY GmbH je technologická spoločnosť so sídlom v Berlíne, ktorá prináša ucelené technologické riešenia pre oblasť Smart City. Na základe dlhodobých skúseností z oblasti IT, telekomunikácií a verejného osvetlenia bolo vyvinuté unikátne hardvérové a softvérové riešenie, ktoré sa inštaluje ako súčasť pouličného osvetlenia. Mestám a priemyslovým podnikom prináša šikovné riešenie v oblasti osvetlenia, dopravy, bezpečnosti a iných. Na základe softvérovej platformy produktu sa dajú využiť všetky aplikácie pre koncept Smart City. ICE Gateway vedie svojim riešením k podstatným energetickým úsporám a vytvára nové zdroje príjmov pre mestá. „Aplikácia sa môže ľahko a bez problémov inštalovať na už existujúce verejné osvetlenie. To sa stane instantným prenášačom dôležitých informácií - o aktuálnej dopravnej situácii, spravodajstva, o voľných parkovacích miestach, zabezpečuje navigáciu, či video služby. ICE GATEWAY sa môže bezproblémovo využiť na všetkých smartfónoch či tabletoch a je tak prostriedkom komunikácie mesta a verejnosti,“  vypichuje výhody Ramin Lavae Mokhtari, riaditeľ spoločnosti ICE GATEWAY.

J&T Ventures

je kapitálový fond, ktorý ponúka nielen finančné prostriedky pre rast a rozvoj, ale tiež pomoc s nastavením obchodní stratégie a firemných procesov, podporu expanzie na zahraničné trhy, manažérske skúsenoti a kontakty. S investičným kapitálom 65 miliónov českých korún (cca. 2,37 milióna eur) vyhľadáva nádejné podnikateľské nápady, predovšetkým v oblasti informačných technológií, vzdelávania, zdravotníctva, finančných technológií a IoE (Internet of Everything). Orientuje sa predovšetkým na región strednej a východnej Európy. Viac informácií na https://www.jtbank.cz/info/jt-ventures/.

J&T Banka a. s., pobočka zahraničnej banky:
J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 1,7 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. eur a kapitálom 1 mld. eur. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

V prípade otázok prosím kontaktujte:

Jana Jarošová, hovorkyňa J&T Banka, pobočka zahraničnej banky , e: jarosova@jtbanka.sk, m: +421 903 419 296
Linda Gáliková, PR manažérka J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: galikova@jtbanka.sk, m: +421 911 821 581


Nasledujúce články