J&T je druhým najatraktívnejším zamestnávateľom

Fakt, že sa práve J&T umiestnilo medzi top najatraktívnejšími zamestnávateľmi považujem za prejav dôvery, pretože sa nám podarilo obhájiť vynikajúcu druhú priečku  z minulého roka. Zároveň ho vnímam ako záväzok do budúcna, a to nielen vo vzťahu k potenciálnym zamestnancom, ale v prvom rade voči všetkým, ktorí u nás aktuálne pracujú. Aj vďaka nim sa J&T stalo synonymum slovenského úspechu,“ uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

Rebríček najatraktívnejších zamestnávateľov realizoval mesačník Forbes a portál profesia.sk na vzorke viac ako 9 500 respondentov. Pri výbere zohrávala úlohu napríklad sila značky, možnosť rastu a sebarealizácie, dobré meno spoločnosti, či platové ohodnotenie a benefity.

V J&T, ako aj v J&T Banke pristupujeme  k  zamestnancom s rovnakou mierou starostlivosti, ako k privátnym klientom. Vyberáme si tých najlepších,  poskytujeme im nadštandardnú podporu, čo sa nám vracia v podobe spokojnosti našich klientov a na výsledkoch. Rôzne finančné a nefinančné benefity, vernostný klub Magnus, možnosť kariérneho postupu, či bohatý vzdelávací program  sú výhody, vďaka ktorým je J&T jedným z najlepších zamestnávateľov na Slovensku“, uzatvára.

V prvej fáze prieskumu volili respondenti najatraktívnejšieho zamestnávateľa v otvorenej otázke, t.j. uvádzali akúkoľvek spoločnosť, pre ktorú by chceli pracovať. Z týchto odpovedí bol následne zostavený výber 50 spoločností, za ktoré sa hlasovalo v druhej fáze.

J&T Banka Bratislava je členom Skupiny J&T. Zameriava sa na poskytovanie služieb privátneho a investičného bankovníctva. Prvý účet otvorila 6. marca 2006. Okrem J&T Banky Bratislava a J&T Banky Praha a sú súčasťou bankového holdingu aj J&T Bank Moskva, J&T Bank & Trust Barbados, J&T Investiční společnost, a.s., J&T IB and Capital Markets, ATLANTIK finanční trhy, a. s. Poštová banka, a. s., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a. s., Poisťovňa Poštovej banky a. s. a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. Viac na www.jt-banka.sk.