J&T INVESTMENTS po roku fungovania zhodnotil majetok investorov o 9,98 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T INVESTMENTS uzatvoril druhý kvartál tohto roka s aktívami vo výške zhruba 290 miliónov eur. Za posledných dvanásť mesiacov sa hodnota vlastného kapitálu pripadajúceho na jednu investičnú akciu zvýšila o 9,98 % v prípade eurovej akcie, respektíve 10,18 % v prípade korunovej akcie.

Fond, s ktorým majú zakladatelia J&T veľké plány a ktorý chcú zaradiť medzi najväčšie fondy v Európe, už teraz patrí medzi najlikvidnejšie tituly na pražskej burze. V nadväznosti na nedávno uskutočnenú investíciu fondu do holdingovej štruktúry J&T CAPITAL PARTNERS, do ktorej Patrik Tkáč plánuje skonsolidovať všetky svoje podiely v spoločných projektoch s Danielom Křetínským, dochádza tiež k premenovaniu fondu na J&T ARCH INVESTMENTS.

„Arch (po anglicky oblúk) má pre mňa symbolický význam dlhej spoločnej cesty, nie vždy ľahkej, ale zato zaujímavej a úspešnej. Vracia ma do obdobia pred 20 rokmi, keď som prežil neopakovateľné životné momenty pri Darwinovom oblúku (Darwin's Arch). Teraz, keď oblúk naveky zmizol, mi došlo, že výnimočné veci zostanú výnimočnými po celý život. A taký je aj náš fond. Umožňuje podieľať sa na silných a hodnotných partnerstvách, ktoré sa nám za viac ako 25 rokov podnikania podarilo vybudovať. Stáva sa hlavným fondom, ktorý investuje a zhodnocuje majetok rodiny J&T aj našich klientov,“ komentuje investíciu Patrik Tkáč.

O J&T ARCH INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., založený v decembri 2019, je novou vlajkovou loďou skupiny J&T FINANCE GROUP SE v oblasti fondového investovania. Fond je určený investorom, ktorí majú záujem nadviazať na úspechy finančnej skupiny J&T a jej partnerov.

Pre fond sú vyhľadávané investičné príležitosti najmä v oblasti neverejne obchodovaných aktív s cieľom vytvoriť vyvážené portfólio slúžiace na zhodnotenie dlhodobého rodinného majetku. Obhospodarovateľom fondu je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST.


Nasledujúce články