J&T FINANCE GROUP SE má nových akcionárov

Do akcionárskej štruktúry finančnej skupiny J&T FINANCE GROUP SE vstupujú Štěpán Ašer a Igor Kováč. Obaja získavajú 4,95% podiel na základnom imaní holdingu, ktorý zastrešuje regulované bankové a finančné aktivity skupiny J&T. Získanie vlastníckeho podielu je ocenením ich doterajšieho prínosu pre skupinu. 

„Pri mnohých príležitostiach sme ako vlastníci J&T ukázali, že vieme oceniť prínos dlhodobých partnerov, ľudí, s ktorými sme spoločne rástli a premeniť ho na určitý prísľub do budúcnosti. Najlepším vyjadrením takého záväzku je partnerstvo na úrovni spoluvlastníctva. Štěpán s Igorom sú dlhodobo zodpovední za exekutívne vedení, ale do určitej miery aj za strategické riadenie a veríme, že rovnako dlhodobá bude naša spolupráca aj do budúcna,“ vysvetľuje vstup nových akcionárov Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov skupiny J&T.

Štěpán Ašer, generálny riaditeľ J&T BANKY a Igor Kováč, finančný riaditeľ skupiny J&T FINANCE GROUP SE, získali minoritný podiel odkúpením časti podielu Ivana Jakaboviča, druhého zo zakladateľov J&T.

"Ocenenie práce Štěpána a Igora je súčasťou dohôd medzi zakladajúcimi rodinami a v žiadnom prípade to neznamená, že by Ivan Jakabovič opustil alebo znížil svoju pozíciu v rámci investícií J&T Group," dodáva Tkáč.

Dohoda o vstupe Štepána Ašera a Igora Kováča do akcionárskej štruktúry JTFG vznikla už približne pred rokom a jej realizácia bola zavŕšená schválením Valným zhromaždením. Finančné podrobnosti transakcie v zmysle dohody oboch strán nebudú zverejnené.

Výsledná akcionárska štruktúra je: Jozef Tkáč (45,05 %), Ivan Jakabovič (35,15 %), Rainbow Wisdom (9,9%), Štěpán Ašer (4,95 %) a Igor Kováč (4,95 %).
Rok 2022 uzavrela finančná skupina JTFG s prevádzkovým ziskom 258,7 miliónov EUR. Zisk po zdanení bol 162,6 miliónov EUR. Bilančná suma vzrástla v roku 2022 o 6,9 % na 14,6 miliardy EUR. Ku koncu roku 2022 operovala JTFG s celkovým pomerom regulatórneho kapitálu 16,66 %.