J&T Finance Group dosiahla v roku 2013 konsolidovaný čistý zisk 90,3 mil. EUR

Bilančná suma skupiny J&T Finance Group dosiahla ku koncu roka 8,4 mld. EUR, keď medziročne vzrástla o 45 percent (absolútne o 2,6 mld. EUR). Zároveň, v druhej polovici roka, akcionári navýšili kapitál o 192 mil. EUR. Hodnota vlastného kapitálu tak k 31. decembru 2013 predstavovala 1,012 mld. EUR.

Klientske vklady J&T Finance Group ku koncu roka vzrástli o 64 percent na úroveň 6,45 mld. EUR, čím si skupina upevnila svoje postavenie v oblasti bankovníctva. Prispeli k tomu pozitívne výsledky privátnej J&T Banky, ktorej zisk v roku 2013 dosiahol 1,069 miliárd českých korún a bilančná suma presiahla 110 miliárd (rast o 25 percent). Dokončením akvizície 88,05-percentného podielu Poštovej banky (k 1. júlu 2013) rozšírila skupina portfólio poskytovaných produktov o retailový segment a výrazne navýšila klientsky kmeň. Tento krok sa tiež prejavil v konsolidovanom zisku skupiny, v ktorom je zahrnutý zisk skupiny Poštovej banky za druhý polrok 2013 výške 29 mil. EUR.

O J&T Finance Group SE:
J&T Finance Group SE sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, na správu majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičné bankovníctvo a projektové financovanie. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej a Slovenskej republiky, Chorvátska a Ruskej federácie. Viac informácií nájdete na www.jtfg.com.

V prípade otázok prosím kontaktujte:
Jana Jarošová, hovorkyňa J&T Banka, pobočka zahraničnej banky , e: jarosova@jtbanka.sk, m: +421 903 419 296
Linda Gáliková, PR manažérka J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: galikova@jtbanka.sk, m: +421 911 821 581