J&T chce do svojho nového fondu získať do konca septembra 40 miliónov eur

„Skupina J&T Finance Group dnes predstavuje jedinečnú kombináciu kapitálu, obchodných a osobných vzťahov a odborného zázemia. To nám umožňuje podieľať sa na projektoch nielen v našom regióne, ale prakticky po celom svete,“  hovorí Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T Finance Group a člen investičného výboru nového fondu J&T INVESTMENTS.

J&T INVESTMENTS je určený tým, ktorí hľadajú ochranu a príležitosť pre rast hodnoty svojho majetku a zároveň z neho očakávajú pravidelný príjem. Fond bude investovať nielen do oblastí, v ktorých má J&T dlhoročné skúsenosti, ako sú energetika, nehnuteľnosti, médiá, cestovný ruch a voľnočasové aktivity, ale aj do oblastí novej ekonomiky. Minimálna investícia do fondu predstavuje 125 000 eur, investičný horizont je najmenej 5 rokov.

Vznik J&T INVESTMENTS je reakciou na zmeny vo vonkajšom prostredí. Vo svete nulových úrokových sadzieb, expandujúcich bilancií centrálnych bánk a permanentných fiškálnych stimulov nestačí na ochranu hodnoty vybudovaného majetku investovať do fixne úročených inštrumentov. Väčšia časť finančného majetku investorov by teraz mala smerovať do permanentných aktív v podobe akcií, nehnuteľností a majetkových účastí. J&T INVESTMENTS práve mix takýchto investícií ponúka,“ opisuje dôvod, prečo J&T BANKA ako expert na investície zaraďuje tento fond do portfólia ponuky produktov pre svojich klientov Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku. 

Fond je ponúkaný prostredníctvom J&T BANKY a do konca septembra si kladie za cieľ vyzbierať od investorov zhruba 40 miliónov eur.