J&T BANKA získala medzinárodný investičný rating od Moody's

Agentúra Moody's dnes oficiálne pridelila J&T BANKE investičný rating Baa2 so stabilným výhľadom. Banka sa týmto krokom zaradila k niekoľkým elitným firmám, ktoré na Slovensku a v Česku majú investičný rating. Moody's okrem iného oceňuje vybudovanú pozíciu banky v oblasti korporátneho financovania a tiež diverzifikovanú a stabilnú vkladovú bázu.

 „Dosiahnutie medzinárodného ratingu je pre nás mimoriadne pozitívnou správou a zároveň veľkým míľnikom. Vďaka ratingu investičného stupňa sa nám totiž otvárajú príležitosti na získavanie kapitálu tak na európskych, ako aj na svetových trhoch. Vo vzťahu k našim partnerom a klientom to vnímame ako záväzok do budúcnosti,“ povedala riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková.

Podrobné hodnotenie Moody's:

Medzinárodná ratingová agentúra Moody's pridelila rating dlhodobých vkladov na úrovni Baa2 so stabilným výhľadom a rating krátkodobých vkladov na úrovni Prime-2. Ide o ratingové ohodnotenie na prestížnom, tzv. investičnom stupni. Dlhodobé záväzky s hodnotením Baa predstavujú podľa definície Moody's „mierne kreditné riziko“. Krátkodobé záväzky s hodnotením Prime-2 odrážajú „vysokú schopnosť splácania“ týchto záväzkov.


Nasledujúce články