J&T Banka zdvojnásobila polročný čistý konsolidovaný zisk

Bilančná suma sa ku koncu júna zvýšila o 40 percent, keď dosiahla viac než 125 miliárd korún (4,55 miliárd eur). Hlavným ťahúňom jej rastu bolo predovšetkým 35-percentné medziročné zvýšenie klientskych vkladov, ktoré sa dostali takmer na hranicu 100 miliárd českých korún (3,64 miliardy eur). Rast zaznamenali aj úvery, ktoré vzrástli v porovnaní s minulým rokom o 46 percent a na konci júna prekročili 69 miliárd korún (2,51 miliardy eur). „Teší nás záujem klientov o financovanie ich vlastných projektov, bez ohľadu na veľkosť nápadu,“  komentuje rastúci záujem o financovanie Igor Kováč, člen predstavenstva J&T Banky. Ako prvá v regióne vydala J&T Banka v júni tohto roka perpetuitné certifikáty, o ktoré prejavili investori veľký záujem. Vlastný kapitál banky dosiahol ku koncu polroka 14,69 miliardy korún (0,53 miliardy eur).

Konsolidované výsledky zahŕňajú aj hospodárenie J&T Banky, vrátane slovenskej pobočky. Okrem toho sú ich súčasťou aj ďalšie spoločnosti, predovšetkým vyše 36-percentný podiel Poštovej banky, vrátane jej dcér, ruská J&T Bank Zao, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a iné. J&T Banka zároveň v druhom štvrťroku získala aj 58,33-percentný majetkový podiel v chorvátskej VABA d. d. banka Varaždin, čím rozšírila svoje pôsobenie aj na chorvátsky trh.

Slovenská J&T Banka a.s., pobočka zahraničnej banky zaznamenala v prvom polroku významný medziročný rast bilančnej sumy o 24 percent na 1,156 miliardy eur. Výška vkladov na Slovensku dosiahla ku koncu júna takmer miliardu eur. „Pokračujeme v raste na slovenskom trhu, čo sa prejavilo aj vo zvýšení objemu vkladov klientov, ktoré vzrástli medziročne oproti polroku 2013 o 20 percent. Zároveň nás teší veľký záujem klientov o nové emisie cenných papierov, vďaka čomu sme posilnili svoju pozíciu lídra v oblasti investičného bankovníctva,“ hovorí člen predstavenstva a riaditeľ slovenskej pobočky J&T Banky, Andrej Zaťko.

J&T Banka a. s., pobočka zahraničnej banky:
Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,6 miliardy eur. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Naším cieľom je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. EUR a kapitálom 1 mld. EUR. Viac informácií na www.jtbanka.skwww.jet.sk.

V prípade otázok prosím kontaktujte:
Jana Jarošová, hovorkyňa J&T Banka, pobočka zahraničnej banky , e: jarosova@jtbanka.sk, m: +421 903 419 296
Linda Gáliková, PR manažérka J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: galikova@jtbanka.sk, m: +421 911 821 581