J&T BANKA uzavrela rok 2022 s rekordným čistým ziskom vo výške 140 miliónov eur

J&T BANKA uzavrela na základe auditovaných konsolidovaných výsledkov minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom vo výške 140 miliónov eur (+ 24 mil. eur). Rekordný nárast zaznamenal aj objem poskytnutých korporátnych úverov, ktorý medziročne narástol o 17 %. Celkový objem úverov a pohľadávok voči klientom v roku 2022 dosiahol výšku 4,4 miliardy eur. 

Geopolitická situácia a makroekonomické vplyvy priniesli možnosť preukázať význam aktívne spravovaných portfólií a investícií. Zatiaľ čo straty indexov sledujúce hlavné akciové a dlhopisové trhy dosahovali v lepšom prípade desať až dvadsať percent, všetky fondy pod správou investičných spoločností uzavreli rok s výbornými výsledkami. Najviac rastúcim fondom roka 2022 sa stal J&T ARCH INVESTMENTS, ktorý investorom za minulý rok priniesol zhodnotenie 3,21 % v eurovej triede a 8,90 % v korunovej triede, svoj objem zvýšil o 140 % na 1,3 miliardy eur. Celkový objem majetku pod správou predstavoval 4,3 miliardy eur a medziročne sa viac ako zdvojnásobil (+ 2,8 miliardy eur). Za jeho rastom stoja nielen výsledky fondu, ale tiež akvizícia spoločnosti AMISTA investičná spoločnosť, ktorá sa stala ku koncu roka súčasťou celku. 

Vlastný kapitál narástol v medziročnom porovnaní o 399 miliónov eur na 1,49 miliardy eur. Okrem zisku z bežného roka a z príspevku z nerozdeleného zisku z predchádzajúceho roka sa v ňom pozitívne premietlo aj navýšenie kapitálu zo strany akcionárov o 120 miliónov eur. 

Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 19,37 %. Banka je tak kapitálovo dobre pripravená na ďalší rozvoj. 


Nasledujúce články