J&T BANKA uzavrela rok 2020 s bilančnou sumou vo výške 6,67 miliardy eur

Nárast bilančnej sumy ovplyvnil najmä objem klientskych depozít, ktoré medziročne vzrástli na celkových 5,28 miliardy eur (+ 21 %). Dodatočné zdroje prijaté od klientov potom umožnili financovanie viacerých projektov. To sa odrazilo na rastúcom trende objemu portfólia pohľadávok za klientov, ktoré dosiahlo úroveň 3,76 miliardy eur (+ 44,6 %).

Rok 2020 bol optikou finančných trhov rokom veľkých zvratov, vysokej fluktuácie kurzov, a teda rizika, ale aj rokom veľkých príležitostí a možností nových zaujímavých investícií. V spolupráci s ďalšími bankami sme sa ako koordinátor a spolumanažér podieľali na doteraz historicky najväčšej lokálnej emisii dlhopisov spoločnosti Energetický a průmyslový holding v celkovom objeme takmer 300 miliónov eur. Počas roka sa banka podieľala celkovo na umiestnení 10 dlhopisových emisií. Okrem už spomenutého EPH išlo napríklad o emisie Heureka FinCo CZ a.s. (e-commerce), Rohlik.cz, Finance a.s. (online predaj potravín), ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. (energetika), EUROVEA, a.s. (reality), NUPEH CZ s.r.o. (reality) či Auctor Finance, s.r.o. (farmácia a cestovný ruch). Ich objem dosiahol dohromady zhruba 760 miliónov eur, z čoho samotná banka umiestnila na trh takmer 500 miliónov eur.

V oblasti kolektívneho investovania sa v minulom roku darilo všetkým fondom pod správou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI. Banka ponúkla klientom hneď niekoľko nových investičných príležitostí. Investori tak môžu cez J&T Thein participovať na projektoch a firmách z odboru ICT a kybernetickej bezpečnosti, prostredníctvom fondu J&T Ventures II banka rozšírila možnosti investovania zamerané na inovatívne mladé technologické firmy. Unikátnu investičnú príležitosť predstavuje fond J&T INVESTMENTS SICAV, ktorého investičná politika nadväzuje na doterajšie veľmi úspešné pôsobenie a skúsenosti skupiny J&T. Investuje do reálnych aktív v sektoroch realít, priemyslu a služieb. Práve investície do týchto druhov aktív sú v období zvýšených neistôt možnosťou, ako ochrániť svoj majetok. K 31. 12. 2020 dosahovali aktíva tohto fondu hodnotu zhruba 140 miliónov eur.

Dostatočná kapitálová vybavenosť umožňuje banke aj počas ďalších rokov rast a rozvoj. Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosahovala ku koncu roka úroveň 15,0 %.

konsolidovane-vysledky1.png konsolidovane-vysledky2.png