J&T Banka uvádza dlhopisy Energetického a průmyslového holdingu

"Emisia dlhopisov je určená predovšetkým eurovým investorom, ktorí majú záujem podieľať sa na dynamickom raste poprednej energetickej spoločnosti. Poskytuje nielen zhodnotenie prevyšujúce klasické bankové produkty, ale navyše otvára priestor pre geografickú diverzifikáciu portfólia klienta ,"  hovorí Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

Holding riadený Danielom Křetinským zahŕňa viac ako 40 významných firiem s vedúcim alebo s významným postavením na trhoch stredoeurópskeho teplárenstva, výroby a distribúcie elektriny, ako aj prepravy, skladovania a distribúcie zemného plynu. "EPH má mimoriadnu schopnosť konverzie tržieb do hotovosti a je schopná veľmi rýchlo splácať svoje záväzky,"  uvádza Pavel Horský, finančný riaditeľ EPH.

Cenné papiere vydáva slovenská dcérska spoločnosť EPH Financing SK, za ktorej záväzky poskytuje materský holding 100 % garanciu. Spoločnosti v skupine EPH sú etablovanými emitentmi na eurových dlhopisových trhoch a ich cenné papiere s niekoľkoročným ratingom tvoria súčasť portfólií medzinárodných investorov.

Manažérom a administrátorom emisie je J&T Banka a aranžérom J&T IB and Capital Markets. Dlhopisy budú kótované na Burze cenných papierov v Bratislave. Prospekt emisie je uverejnený na: http://www.epholding.cz/investors/ephfinancingsk.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) je popredná stredoeurópska energetická skupina, pôsobiaca prevažne v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Veľkej Británii a v Poľsku. Vertikálne integrovaná spoločnosť zahŕňa kompletný reťazec činností v odvetví energetiky. Zastrešuje celkom 40 podnikov z oblasti ťažby uhlia, výroby tepla a elektriny z klasických aj obnoviteľných zdrojov vrátane ich distribúcie, rovnako ako obchodov s elektrinou a plynom. EPH je lídrom plynárenského sektora na Slovensku a kľúčovým prepravcom zemného plynu z Ruska do Európskej únie. Je tiež jedným z najvýznamnejších českých kogeneračných výrobcov tepla a najväčším dodávateľom tepelnej energie zákazníkom v Českej republike. Súčasne je druhým najväčším českým výrobcom elektriny. V Nemecku zastáva EPH (prostredníctvom dcérskej spoločnosti MIBRAG) pozíciu tretej najväčšej ťažobnej uhoľnej spoločnosti.


J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 1,9 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose, chorvátskou VABA Bankou a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

V prípade dotazov kontaktujte, prosím:

Daniel Častvaj, riaditeľ komunikácie EPH, email: castvaj@epholding.cz, tel: +420 604 211 864
Linda Gáliková, PR manažérka J&T Banky, email: galikova@jtbanka.sk, tel: +421 911 821 581