J&T Banka umožnila štúdium na prestížnej Cambridge International School

„Vzdelanie je základ úspešného uplatnenia sa v živote, ale nie každý rodič si môže dovoliť pre svoje dieťa zabezpečiť naozaj kvalitné štúdium. Som rád, že sa nám vďaka vzájomnej spolupráci so školou podarilo podporiť šikovných žiakov a verím, že im pomôžeme k lepšiemu uplatneniu sa v budúcnosti“, uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky. 

V prípade záujmu o štúdium na Cambridge International School s podporou J&T Banky, je ešte možné podať žiadosť o získanie štipendia. O štúdium sa môžu uchádzať žiaci vo veku od 15 do 17 rokov. Rozhodujúcimi kritériami pre prijatie na štúdium sú výborná úroveň anglického jazyka, úspešné absolvovanie osobného pohovoru, vynikajúci prospech a referencie z predošlej školy. Pri výbere sa podrobnejšie posudzuje aj príjem rodičov dieťaťa.

Pokiaľ žiaci dosiahnu dobré študijné výsledky, dostanú možnosť predĺženia štipendia až do konca štúdia. Viac informácií, ako získať štipendium s podporou J&T Banky sa dozviete na webovej stráne školy www.cambridgeschool.eu. Cambridge International School je medzinárodná škola s vyučovaním v anglickom jazyku a so študijným plánom od Cambridgeskej univerzity. Výučba prebieha v triedach s maximálnou kapacitou 18 žiakov. Škola poskytuje aj služby psychológa v oblasti vzdelávania a individuálne podporuje potreby každého študenta. Po skončení štúdia získa slovenský študent v zmysle slovenskej legislatívy maturitu a prestížny A Level certifikát uznávaný v zahraničí.

O nás:
Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,6 mld. EUR. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Naším cieľom je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. EUR a kapitálom 1 mld EUR. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.


Nasledujúce články