J&T Banka spustila predaj fondu, ktorý vypláca výnos každý rok

Nový fond je už druhým fondom zloženým prevažne z dlhopisov, ktorý banka svojim klientom prináša. V septembri 2013 začala s predajom fondu s názvom J&T Bond EUR. Odvtedy doň klienti investovali už viac ako 230 miliónov eur.

„Obľúbenosť korporátnych dlhopisov a dôveru v ne potvrdil aj prieskum J&T Banka Wealth Report, ktorý sme robili medzi našimi klientmi. Investície do dlhopisov tvoria až 30 percent ich investičného portfólia, čo je v porovnaní so svetom dvojnásobok. Preto sme sa rozhodli priniesť na trh ďalší fond, prostredníctvom ktorého budú môcť klienti investovať práve do nich,“ vysvetľuje riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Špecifikom nového fondu J&T Profit je, že klientom bude výnos, podobne ako pri dlhopisoch, vyplácaný pravidelne každý rok. Výnosy z majetku fondu určené na výplatu podielnikom tvoria skutočne prijaté výnosy z dlhopisov a prijaté úroky z vkladových účtov v bankách.

Fond je určený investorom, ktorí očakávajú výnos presahujúci úroveň zhodnotenia bankových vkladov, zároveň sú však ochotní tolerovať a finančne uniesť aj prípadné straty. Okrem dlhopisov ho tvoria aj doplňujúce investície do akcií, komodít, realít či derivátov. Rovnako ako J&T Bond EUR aj portfólio J&T Profit EUR spravuje exkluzívne pre klientov J&T Banky Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej Banky.