J&T Banka mení vedenie privátneho bankovníctva

 „J&T Banka v posledných rokoch významne rastie. Preto je mi potešením odmeniť za dlhodobú, kvalitnú prácu Ondreja Segeča a Miloslava Čomajaktorí sa podieľali na vytvorení silnej pozície banky ako experta na investovanie a na správu majetku pre privátnu klientelu. Želám im veľa úspechov pri nových pracovných výzvach,“ komentuje zmenu Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKA, a. s., Slovensko.

ondrej-segec-200x300.jpg

Ing. Ondrej Segeč
riaditeľ privátneho bankovníctva

Je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore financie bankovníctvo a investovanie. V J&T Banke pôsobí od jej založenia na Slovensku, t. j. od roku 2006. Začínal ako privátny bankár, štyri roky riadil v rámci privátneho bankovníctva segment klientov verejného sektora, od roku 2013 bol zástupcom riaditeľa odboru privátneho bankovníctva. 

milos-comaj-200x300.jpg

Ing. Miloslav Čomaj
dealmaker a prokurista

Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore bankovníctvo a financie. Začínal ako privátny bankár,  neskôr sa stal členom Dozornej rady J&T Banky. Takmer štyri roky riadil v rámci privátneho bankovníctva segment korporátnych klientov. Od roku 2015 zastával post riaditeľa privátneho bankovníctva a prokuristu. V banke pôsobí vyše jedenásť rokov.