J&T BANKA dosiahla v roku 2019 historicky najlepšie výsledky

„Rekordné výsledky banky v minulom roku dokazujú, že je v historicky najlepšej kondícii. Na tieto úspechy chceme v roku 2020 nadviazať aj napriek výzvam, ktorým budeme čeliť,“  povedala riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Čisté úrokové výnosy dosiahli 156 miliónov eur. Pretlak likvidity a investičného kapitálu na trhu sa prejavil v dopyte po dlhopisoch, poplatky za umiestnene dlhopisov významne prispeli k dosiahnutým výnosom z poplatkov a provízií vo výške 55 miliónov eur.

V roku 2019 uviedla banka 17 dlhopisových emisií v celkovej nominálnej hodnote viac ako 1,13 miliardy eur. Banka si tak aj naďalej drží pozíciu najväčšieho aranžéra podnikových dlhopisových emisií na Slovensku a v Českej republike.

V súlade s dlhodobou stratégiou aj v roku 2019 banka optimalizovala vkladovú základňu z pohľadu objemu, produktovej štruktúry aj tenorov. Naďalej prevažujú dlhodobé vklady so splatnosťou 1 rok a viac. Objem celkových vkladov od klientov predstavoval ku koncu roka 4,50 miliardy eur (-3,7 %).

V oblasti investičných produktov banka začiatkom roka predstavila nový podielový fond J&T Profit s pravidelnou výplatou výnosu. U investorov sa stretol s úspechom, keď do konca minulého roka do neho investovali takmer 18 miliónov eur. Ocenenia sa dočkal aj fond J&T Bond, ktorý zvíťazil v súťaži Top Fond v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy vďaka najlepšiemu pomeru medzi výnosom a podstupovaným rizikom. Objem prostriedkov v troch podielových fondoch ponúkaných J&T Bankou na Slovensku (J&T Bond, J&T Profit a J&T Select) ku koncu roka predstavoval viac ako 350 miliónov eur. Celkový objem v podielových fondoch v Českej republike spravovaných J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ bol 1,12 miliardy eur.

Kapitálová primeranosť dosiahla ku koncu roka úroveň 16,48 %. Banka je tak dostatočne kapitálovo vybavená pre zaistenie stability a rozvoja v nasledujúcich rokoch.

Hospodárske výsledky 2019 (Excel)


Nasledujúce články