J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel tretí kvartál s eurovým zhodnotením 2,99 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS aj v treťom kvartáli tohto roku pokračoval v solídnom raste, keď ku koncu septembra vykázal zhodnotenie vo výške 2,99 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 3,83 %1 v prípade korunovej triedy. Za ostatných dvanásť mesiacov si fond pripísal 13,95 % zhodnotenie eurovej triedy investičných akcií, v prípade korunovej rastovej triedy 18,89 %.

Hlavnou príčinou pozitívneho zhodnotenia fondu aj v treťom štvrťroku bola pokračujúca dobrá výkonnosť skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), predovšetkým jednorazové precenenie jeho sesterskej spoločnosti EP Energy Transition. V menšej miere k rastu hodnoty portfólia prispel aj nárast trhovej ceny akcií banky MONETA Money Bank (Moneta).

V marci novozavedené dividendové triedy sa za tretí kvartál zhodnotili o 3,01 %1 na 52,97 eura v prípade eurovej triedy, respektíve o 3,83 % na 1077,38 Kč v prípade korunovej triedy.
 
Primárny úpis nových investičných akcií v treťom štvrťroku predstavoval 242 miliónov eur (zhruba 5,9 miliardy Kč) a objem aktív fondu k 30. septembru 2023 po jeho zohľadnení dosiahol 1,96 miliardy eur (teda 47,68 miliardy Kč).

S detailmi hospodárenia fondu sa možno oboznámiť v liste investorom.

1 Rozdiel medzi zhodnotením korunových a eurových tried investičných akcií je spôsobený pretrvávajúcim rozdielom medzi úrokovými sadzbami denominovanými v českej korune a v eure a zaisťovacími derivátmi uzatváranými vždy na začiatku štvrťroka. Nepatrný rozdiel v zhodnotení eurovej rastovej a eurovej dividendovej triedy je spôsobený zaokrúhľovaním.