Fond J&T INVESTMENTS získal od investorov za prvý mesiac obchodovania viac ako 100 miliónov eur

Popri privátnych investoroch, ktorí sú vo fonde zastúpení takmer polovičným podielom, doň vložili prostriedky aj spoločnosti blízke skupine J&T vrátane samotnej J&T BANKY. Fond, na čele ktorého stojí spoluzakladateľ skupiny J&T Patrik Tkáč, si kladie za cieľ ponúknuť klientom možnosť spoluinvestovať do príležitostí a projektov vznikajúcich v okolí zakladateľov a dlhoročných partnerov skupiny J&T.

„Silný záujem investorov o fond ukazuje, že si veľmi dobre uvedomujú, ako môže uvoľnená menová a fiškálna politika ohroziť ich úspory, a že ak chcú ochrániť svoj majetok, musia vo svojom portfóliu zvýšiť podiel trvalých aktív,“ uvádza Adam Tomis, člen investičného výboru fondu J&T INVESTMENTS a dodáva: „Intenzívne rokujeme o vstupe do niekoľkých projektov a verím, že v blízkej budúcnosti oznámime prvú investíciu do realít. Spolu s partnermi analyzujeme aj príležitosti v ďalších sektoroch.“

Fond, ktorý ponúka J&T BANKA v spolupráci s vybranými partnermi, mieri na investorov, ktorí hľadajú ochranu a príležitosť na rast hodnoty svojho majetku a zároveň z neho očakávajú pravidelný príjem. Fond bude investovať nielen do odborov, v ktorých má J&T dlhoročné skúsenosti, ako je energetika, nehnuteľnosti, médiá, cestovný ruch a voľnočasové aktivity, ale aj do oblastí novej ekonomiky. Minimálna investícia do fondu predstavuje 125 000 eur, investičný horizont je najmenej 5 rokov.

 


Nasledujúce články