Fond J&T INVESTMENTS vstupuje na burzu

„Obchodovaním na trhu stopäťdesiat rokov starej inštitúcie zvýrazňujeme význam fondu J&T INVESTMENTS pre náš ďalší rozvoj v oblasti správy aktív,“ hovorí Daniel Drahotský, predseda predstavenstva a riaditeľ J&T Investičnej spoločnosti, ktorá spravuje fond, a dodáva: „Kladné rozhodnutie pražskej burzy o prijatí na verejný regulovaný trh vnímame ako veľký záväzok, na ktorého napĺňanie sa tešíme.“

Investori fondu J&T INVESTMENTS budú môcť po novom nakupovať a predávať svoje investičné akcie nielen prostredníctvom J&T BANKY v lehotách stanovených štatútom fondu, ale budú môcť s nimi obchodovať aj na regulovanom trhu priamo medzi sebou bez výstupných poplatkov. Tie sú s ohľadom na vlastníctvo menej likvidných aktív vyberané v prospech fondu s cieľom ochrany ostatných investorov.

J&T INVESTMENTS SICAV bol založený na začiatku roku 2020. K 31. 12. 2020 dosahovali jeho aktíva približne 140 miliónov eur. Okrem investícií do nehnuteľností, najmä do veľmi žiadaných logistických areálov, zahŕňa aktuálne portfólio aj transformujúcu sa maloobchodnú sieť a e-commerce. „Okrem investícií prinášajúcich stabilný výnos sme tiež oportunisticky využili cenové príležitosti, ktoré nám priniesla pandémia. V dlhodobom horizonte však budeme fond viesť ako vyvážené portfólio väčšinou neverejne obchodovaných aktív a projektov nadväzujúcich na viac než dvadsaťročnú úspešnú trajektóriu skupiny J&T, jej partnerov a akcionárov,“ prezrádza k investičnej stratégii Adam Tomis, člen investičného výboru J&T INVESTMENTS.

Obchody s investičnými akciami fondu J&T INVESTMENTS budú môcť po novom sprostredkovávať všetci obchodníci s cennými papiermi s prístupom na trh pražskej burzy. Likviditu burzových obchodov bude v úlohe tvorcu trhu podporovať J&T BANKA, ktorá aj naďalej zostáva ako sprostredkovateľ obchodov medzi investormi a J&T Investičnou spoločnosťou, obhospodarovateľom a administrátorom fondu.

J&T INVESTMENTS SICAV, a.s., podfond J&T INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorov J&T INVESTMENTS SICAV je novou vlajkovou loďou J&T v oblasti private equity. V januári 2020 ho pre klientov založila finančná skupina J&T FINANCE GROUP SE. Obhospodarovateľom fondu sa stala J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Fond je určený investorom, ktorí majú záujem využívať expertízu a nadviazať na úspechy finančnej skupiny J&T. Pre fond sú vyhľadávané investičné príležitosti hlavne v oblasti neverejne obchodovaných aktív. Hlavným zameraním dlhodobého diverzifikovaného portfólia sú oblasti nehnuteľností, energetiky, médií, cestovného ruchu a voľného času, e-commerce a sektory novej ekonomiky. Štatút fondu je k dispozícii na stránkach https://www.jtis.cz/fondy/fondy-kvalifikovanych-investoru


Nasledujúce články