Európska centrálna banka schválila zvýšenie podielu CEFC v bankovom holdingu J&T Finance Group SE

Európska centrálna banka, jeden z kľúčových regulátorov, vydala súhlas so zvýšením podielu čínskej investičnej skupiny CEFC v bankovom holdingu J&T Finance Group SE. Vyjadrenie ECB je jedným zo súhlasov, ktoré musí celá už predtým avizovaná transakcia získať. Na dokončenie procesu treba ešte získať vyjadrenie zvyšných národných regulátorov v krajinách, kde bankový holding pôsobí. Až po ich prijatí bude môcť dôjsť k zvýšeniu podielu CEFC na 50 %.