Ekonomická kríza v roku 2019 nepríde

„Hlavné riziká, ktoré by mohli ekonomiku v roku 2019 ohroziť, budú najmä politické. Od obchodnej vojny medzi USA a Čínou až po populistické kroky viacerých európskych vlád spolu s nejasnými okolnosťami brexitu,“ vysvetľuje analytik J&T Banky na Slovensku Stanislav Pánis.

Svetová ekonomika by sa podľa neho mala spomaliť z aktuálnych 3,8 percenta na 3,6 percenta. Brzdiť bude najmä Západ, ktorého rast klesne pod dve percentá najmä v dôsledku brzdenia americkej ekonomiky, kde vyprchal efekt zníženia daní.

„Pomalšie porastie aj eurozóna, ktorá vrchol cyklu dosiahla už v roku 2017, pri zhoršovaní exportných trhov a pri viacerých politických neistotách na čele s odchodom Británie z Európskej únie. Mínusom pre rozvinuté ekonomiky budú aj menej uvoľnená menová politika a obmedzené výrobné kapacity spolu s nedostatkom pracovných síl,“ vysvetľuje Pánis.

Rozvíjajúce sa trhy si udržia svoj takmer päťpercentný rast, pretože dolár sa už zrejme nebude viac posilňovať a Fed pravdepodobne pozastaví zvyšovanie úrokových sadzieb. „Výnimkou bude čínska ekonomika, ktorá pribrzdí v dôsledku pokračovania jej transformácie na západný model a v dôsledku boja proti tieňovému bankovníctvu, ako aj pre obchodné protekcionistické opatrenia USA,“ dopĺňa Pánis.

Jadrová inflácia (očistená o ceny energií a potravín) v Spojených štátoch a v eurozóne dosiahne v roku 2019 nové cyklické maximá pri silnom trhu práce a pri vysokom využití produkčných kapacít, čo už začína limitovať ekonomický rast. „Napriek rastu inflácie Fed v polovici budúceho roku v dôsledku spomalenia americkej ekonomiky pravdepodobne zastaví zvyšovanie sadzieb. Celkovo však hlavné svetové centrálne banky urobia prvý krok ku kvantitatívnemu sprísňovaniu, teda k poklesu ich agregátnej súvahy, “ myslí si Pánis.

„Nezdieľame teda názor o skorej americkej či európskej recesii napriek tomu, že sa svet nachádza v neskorej fáze hospodárskeho cyklu, ktorý by mal byť, meraný expanziou v USA, najdlhším v histórii. Súčasná úroveň spotreby, investícií, sily trhu práce, ako aj prieskumy dôvery príchod recesie nenaznačujú,“ uzatvára Pánis.