Čistý zisk J&T Banky vzrástol minulý rok o 26 percent

Bilančná suma banky sa zvýšila najmä vďaka nárastu objemu klientskych vkladov, ktorý sa oproti decembru 2013 zväčšil o štvrtinu na takmer 107 miliárd korún (3,86 miliardy eur). Tento nárast a kapitálové zázemie umožnili J&T Banke rozvíjať aj úverové obchody. Pozitívne sa to prejavilo na 35-percentnom medziročnom raste úrokových výnosov, ktoré predstavovali 5,8 miliardy korún (209,1 milióna eur). Celkovo banka oproti predchádzajúcemu roku poskytla o 19 percent väčší objem úverov, ktorý tak dosiahol 71,1 miliardy českých korún (2,57 miliardy eur).

Vlastné imanie J&T Banky predstavuje 15,34 miliardy korún (553 miliónov eur), pričom kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 13,4 percenta. Do konsolidovaného celku patria predovšetkým materská J&T Banka v Českej republike, slovenská pobočka J&T Banky, ďalej J&T Bank Zao v Rusku a chorvátska VABA Bank.

Slovensko

Objem aktív administrovaných slovenskou pobočkou J&T Banky dosiahol 1,74 miliardy eur, čo predstavuje 28-percentný medziročný nárast. Bilančná suma sa zvýšila celkovo o 11 percent na 1,13 miliardy eur.

Aj napriek trendu klesajúcich úrokových sadzieb poskytovala J&T Banka najvýhodnejšie vkladové produkty na trhu. Objem vkladov klientov vďaka tomu ku koncu roka 2014 presiahol 914 miliónov eur. Spolu s atraktívnymi investičnými príležitosťami oslovila ponuka vkladových produktov nových klientov, ktorých na Slovensku medziročne pribudlo 20 percent.

J&T Banka sa zároveň dlhodobo snaží klientov inšpirovať a prinášať im možnosti, ako lepšie zhodnocovať ich majetok, a to prostredníctvom investícií. „Bežný Slovák investuje 25 percent svojich úspor a zvyšok necháva na bankových vkladoch. Naši klienti investujú takmer polovicu svojich voľných prostriedkov, čím získavajú oveľa vyššie zhodnotenie. Ich záujem o nové emisie korporátnych dlhopisov a o fondy sa prejavil aj na vyše dvojnásobnom tempe rastu investícií voči klasickým bankovým produktom,“  hovorí Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

hv-banka.png

J&T Banka a. s., pobočka zahraničnej banky:

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 1,74 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose, chorvátskou VABA Bankou a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. . Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

V prípade otázok prosím kontaktujte:
Jana Jarošová, hovorkyňa J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: jarosova@jtbanka.sk, m: +421 903 419 296
Linda Gáliková, PR manažérka J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, e: galikova@jtbanka.sk, m: +421 911 821 581

 


Nasledujúce články