CEFC sa stala 5% akcionárom J&T FINANCE GROUP SE

Zápis do OR bol posledným oficiálnym krokom spojeným so vstupom nového investora do spoločnosti. Výška vlastného imania J&T Finance Group SE ku koncu prvého štvrťroku dosiahla 31 mld. Kč (1,1 mld. Eur). 

akcionari-jtfg.png

 

O spoločnosti CEFC

CEFC China Energy Company Limited je najväčšou súkromnou spoločnosťou v Šanghaji a šiestou najväčšou  privátnou firmou v Čine. Pôsobí predovšetkým v oblasti financií, energetiky a priemyslu, kde sa zaoberá spracovaním, skladovaním, distribúciou a obchodovaním s ropnými, agrochemickými, petrochemickými a plynovými produktmi. CEFC sa celosvetovo zaraďuje do TOP 500 firiem.

O J&T Finance Group SE

Bankový a finančný holding J&T Finance Group SE sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Česka a Slovenskej republiky, Chorvátska a Ruskej federácie. Viac informácií na www.jtfg.sk.


Nasledujúce články