Bežné bankové služby sú v J&T Banke zadarmo

J&T Banka sa primárne zaoberá starostlivosťou o majetok a investície svojich klientov. Bežný účet a s ním spojené štandardné bankové transakcie, ako sú výber či vklad hotovosti, bankové prevody, vydanie platobných kariet a administratívne úkony považuje za samozrejmú súčasť tejto starostlivosti. Kým v ostatných bankách klienti platia poplatky za bežné služby, v cenníkoch J&T Banky ich už klient nenájde.

banka-prevadzka.jpg

„V J&T Banke považujeme klientov za svojich partnerov. Zarábajú spolu s nami, nie my na nich. Preto sme jednou z mála bánk, ktorá v súčasnosti rozširuje doterajšiu škálu bezplatne poskytovaných služieb, “ uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

BEZPLATNÉ SLUŽBY

Bežný účet

 • zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu
 • výpis z účtu pri každom spôsobe doručenia
 • zriadenie, vedenie a ukončenie vkladového účtu

Bezhotovostný platobný styk (všetky prevodné príkazy zadané osobne aj elektronicky)

 • platba v rámci J&T Banky
 • platba do inej banky
 • urgentná platba do inej banky (po predchádzajúcej dohode s bankou)
 • SEPA platba do inej banky do tuzemska
 • SEPA platba z inej banky z tuzemska
 • SEPA inkaso – zriadenie, zmena, realizácia

Hotovostný platobný styk

 • vklad hotovosti
 • výber v hotovosti
 • sankcia za nerealizovanie nahláseného výberu
 • nákup a predaj valút

Elektronické bankovníctvo

 • zriadenie a poskytovanie služby (zahŕňa internetové bankovníctvo a telefonické bankovníctvo)
 • všetky súvisiace administratívne úkony

Platobné karty

 • vydanie platobných kariet MasterCard Standard (Charge/Debetná/Kreditná karta)
 • vedenie platobných kariet MasterCard Standard (Charge/Debetná/Kreditná karta)
 • poskytnutie úverového rámca k Charge/Kreditnej karte
 • bezhotovostné transakcie platobnými kartami
 • prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy
 • vydanie núdzovej karty v zahraničí (platí pre prémiové karty)

Všetky ostatné administratívne úkony

 • potvrdenia podľa požiadaviek klienta, upomienky a pod.

SPOPLATNENÉ SLUŽY SÚ LEN:

 • zahraničný platobný styk a tuzemský platobný styk v cudzej mene
 • prenájom bezpečnostných schránok
 • úschova zlata
 • prémiová platobná karta (Charge/Debetná karta)
 • doplnkové služby ku platobným kartám

Kompletný prehľad sadzobníkov poplatkov je dostupný na webovej stránke www.jtbanka.sk.

O nás:
Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,6 mld. EUR. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu zdieľaného úspechu a spoločne s klientmi sa delíme o výnosy. Považujeme ich totiž za svojich partnerov. Naším cieľom je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. EUR a kapitálom 1 mld EUR. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.