Vklady s výpovednou lehotou

Naše vklady s výpovednou lehotou sú najvýhodnejší sporiaci produkt na trhu a umožňujú výber peňazí aj v prípade ich dlhodobého uloženia. Sú určené na zhodnocovanie prostriedkov s možnosťou disponovať uloženými financiami po uplynutí zvolenej lehoty od zadania výpovede.

Úrokové sadzby

Vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou*

  EUR CZK
Úroková sadzba 0,30 % 0,35 %

* pre produkty od 2 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky

 

Vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou*

  EUR CZK
Úroková sadzba 0,50 % 0,55 %

* pre produkty od 2 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky

Parametre produktu

  Vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou Vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou
Vedenie vkladu v mene EUR CZK EUR CZK
Vyplácanie úroku mesačne štvrťročne k poslednému dňu v kalendárnom štvrťroku
Výpovedná lehota 33 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu 3 mesiace, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu
Minimálna výška vkladu 3 000 EUR 100 000 CZK 3 000 EUR 100 000 CZK
platí pre existujúcich klientov platí pre existujúcich klientov
10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) platí pre nových klientov

Klient si pri podaní výpovede môže zvoliť jednu z týchto možností:

  • vypovedať časť vkladu pri zachovaní minimálnej výšky vkladu, pričom k zvyšnej časti vkladu vkladový vzťah trvá
  • vypovedať celý vklad

Klient je oprávnený kedykoľvek vkladať peňažné prostriedky na vkladový účet.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

  1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
  2. Akú sumu plánujete investovať?
  3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky, účinné od 1. 9. 2016 PDF
Rámcová zmluva pre segment Komfort PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF