Vkladové účty s výpovednou lehotou | J&T BANKA
Navigácia

Vkladové účty s výpovednou lehotou

Naše vkladové účty s výpovednou lehotou sú najvýhodnejším vkladovým produktom na trhu a umožňujú výber peňazí aj v prípade ich dlhodobého uloženia. Sú určené na zhodnocovanie prostriedkov s možnosťou disponovať uloženými financiami po uplynutí zvolenej lehoty od zadania výpovede.

Úrokové sadzby od 7. 7. 2022

 

Výpovedná lehota EUR

Úroková sadzba
CZK

Úroková sadzba
1-dňová* - 4,25 % p. a.
14-dňová 0,30 % p. a. -
33-dňová 0,40 % p. a. 4,65 % p. a.
3-mesačná 0,50 % p. a. 5,10 % p. a.

* Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou je možné založiť s minimálnym počiatočným vkladom 1 mil. CZK. V prípade, ak klient má alebo mal v J&T BANKE investície aspoň vo výške 100 000 CZK alebo vklady aspoň vo výške 1 mil. CZK (alebo ekvivalent v EUR), môže si Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou založiť bez obmedzenia výšky počiatočného vkladu. Klient môže mať súčasne založený len jeden Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou.

Parametre produktu

  Vkladový účet so 14-dňovou výpovednou lehotou Vkladový účet s 33-dňovou výpovednou lehotou Vkladový účet s 3-mesačnou výpovednou lehotou
Vedenie vkladu v mene EUR EUR CZK EUR CZK
Vyplácanie úroku mesačne mesačne štvrťročne k poslednému dňu v kalendárnom štvrťroku
Výpovedná lehota 14 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu 33 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu 3 mesiace, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu
Minimálna výška vkladu 3 000 EUR 3 000 EUR 100 000 CZK 3 000 EUR 100 000 CZK
platí pre existujúcich klientov platí pre existujúcich klientov platí pre existujúcich klientov
10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) platí pre nových klientov

Klient si pri podaní výpovede môže zvoliť jednu z týchto možností:

  • vypovedať časť vkladu pri zachovaní minimálnej výšky vkladu, pričom k zvyšnej časti vkladu vkladový vzťah trvá
  • vypovedať celý vklad

Klient je oprávnený kedykoľvek vkladať peňažné prostriedky na vkladový účet.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.