Navigácia

Trvalá investícia

Čo to je Trvalá investícia?

Pripravili sme pre vás príležitosť ako jednoducho, flexibilne a pravidelne investovať z vášho bežného účtu. Máte jedinečnú možnosť výhodne zhodnocovať vaše financie, ktoré si môžete kedykoľvek vybrať.

Prostredníctvom služby Trvalá investícia môžete vo vami zvolený deň v mesiaci opakovane nakúpiť vybraný fond. Minimálna výška investície je už od 100,- EUR mesačne.*

*V čase zriadenia produktu Klient využíva bankové alebo investičné služby poskytované Bankou v celkovom minimálnom objeme 10 000 EUR (resp. ekvivalent v cudzej mene).

Prečo Trvalá investícia J&T BANKY?

 

Komfortné pravidelné investovanie

Nemusíte sa o nič starať, na základe vašej požiadavky vykonáme realizáciu Trvalej investície a vy si z pohodlia domova viete skontrolovať aktuálny stav svojho portfólia.

Atraktívny výnos

Môžete získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách. Pri investovaní však musíte zvážiť skutočnosť, že investície nie sú zo zákona poistené tak, ako termínované vklady. Na druhú stranu vám môžu ponúknuť vyššie zhodnotenie. 

Predvídanie rizík

Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Preto sú v našej ponuke iba fondy od overených správcovských spoločností pôsobiacich na domácom trhu, ale aj celosvetovo.

Členstvo v exkluzívnom klube Magnus

Po zrealizovaní nákupu vám budú pripísané Magnus body vo výške 50 % z inkasovaného poplatku. To vám umožní užívať si stovky benefitov v podobe tovarov a služieb vo vybraných partnerských prevádzkach. 

 

Pri Trvalej investícií máte možnosť jednoducho zmeniť:

  • výška pravidelnej čiastky Trvalej investície,
  • zmena dátumu realizácie Trvalej investície,
  • nastavenie presného časového obdobia,
  • nastavenie prioritizácie jednotlivých Trvalých investícií.

V prípade doplňujúcich otázok, kontaktujte našu bezplatnú telefonickú Komfort linku na čísle 0800 900 500 v čase od 9.00 do 17.00 hod. každý pracovný deň.

 

Zriadenie Trvalej investície je možné prostredníctvom:

  • vášho osobného bankára,
  • prostredníctvom Internet bankingu,
  • prostredníctvom Komfort linky 0800 900 500 (09.00 – 17.00 hod. cez pracovné dni).

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.
 

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané 5 4 / 7
EUR 1.1446 16,44 % 6.5.2021
PPSS - Globálny o.p.f. Akciové 5 6 / 7
EUR 1.3162 9,77 % 6.5.2021
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané 3 2 / 7
EUR 1.3625 7,07 % 6.5.2021
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané 3 2 / 7
EUR 1.0059 3,95 % 6.5.2021
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.2235 2,54 % 6.5.2021
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností 2 2 / 7
EUR 0.0610 2,30 % 30.4.2021
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností 4 2 / 7
EUR 0.0109 1,59 % 5.5.2021
PPSS - Dlhopisový fond o.p.f. Dlhopisové 3 3 / 7
EUR 0.9605 -6,74 % 5.5.2021

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 1110.0500 160,59 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD Akciové >5 6 / 7
USD 29.7300 95,46 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) Akciové >5 6 / 7
EUR 268.8900 92,31 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) Akciové >5 6 / 7
CZK 7360.0800 92,12 % 6.5.2021
BlackRock-BGF World Mining A2 USD Akciové 5 7 / 7
USD 67.0300 92,06 % 6.5.2021
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 16.7000 79,18 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR Akciové >5 7 / 7
EUR 264.8100 75,45 % 6.5.2021
FF - France Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 15.2300 75,36 % 6.5.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 19.7800 73,51 % 6.5.2021
FTIF-Templeton Global Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 58.9000 73,29 % 6.5.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 58.0000 69,69 % 6.5.2021
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic Capitalisation Akciové 5 6 / 7
USD 360.5800 67,80 % 6.5.2021
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) Akciové 5 6 / 7
USD 160.7300 67,44 % 6.5.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 45.8700 65,66 % 6.5.2021
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 27.1500 65,65 % 6.5.2021
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic H EUR Capitalisation Akciové 5 6 / 7
EUR 272.9900 65,14 % 6.5.2021
FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Comp. Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 14.1300 64,88 % 6.5.2021
BNP Paribas Funds Aqua-Classic USD Capitalisation Akciové 5 6 / 7
USD 223.1200 64,65 % 6.5.2021
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 26.9000 64,12 % 6.5.2021
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 10.7800 64,08 % 6.5.2021

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.