Navigácia

Trvalá investícia

Čo to je Trvalá investícia?

Pripravili sme pre vás príležitosť ako jednoducho, flexibilne a pravidelne investovať z vášho bežného účtu. Máte jedinečnú možnosť výhodne zhodnocovať vaše financie, ktoré si môžete kedykoľvek vybrať.

Prostredníctvom služby Trvalá investícia môžete vo vami zvolený deň v mesiaci opakovane nakúpiť vybraný fond. Minimálna výška investície je už od 100,- EUR mesačne.

Prečo Trvalá investícia J&T Banky?

 

Komfortné pravidelné investovanie

Nemusíte sa o nič starať, na základe vašej požiadavky vykonáme realizáciu Trvalej investície a vy si z pohodlia domova viete skontrolovať aktuálny stav svojho portfólia.

Atraktívny výnos

Môžete získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách. Pri investovaní však musíte zvážiť skutočnosť, že investície nie sú zo zákona poistené tak, ako termínované vklady. Na druhú stranu vám môžu ponúknuť vyššie zhodnotenie. 

Predvídanie rizík

Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Preto sú v našej ponuke iba fondy od overených správcovských spoločností pôsobiacich na domácom trhu, ale aj celosvetovo.

Členstvo v exkluzívnom klube Magnus

Po zrealizovaní nákupu vám budú pripísané Magnus body vo výške 50 % z inkasovaného poplatku. To vám umožní užívať si stovky benefitov v podobe tovarov a služieb vo vybraných partnerských prevádzkach. 

 

Pri Trvalej investícií máte možnosť jednoducho zmeniť:

  • výška pravidelnej čiastky Trvalej investície,
  • zmena dátumu realizácie Trvalej investície,
  • nastavenie presného časového obdobia,
  • nastavenie prioritizácie jednotlivých Trvalých investícií.

V prípade doplňujúcich otázok, kontaktujte našu bezplatnú telefonickú linku J&T Banka KOMFORT na čísle 0800 900 500 v čase od 8.00 –18.00 hod. každý pracovný deň.

 

Zriadenie Trvalej investície je možné prostredníctvom:

  • vášho osobného bankára,
  • prostredníctvom Internet bankingu,
  • prostredníctvom KOMFORT linky 0800 900 500 (08.00 – 18.00 hod. cez pracovné dni).

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.
 

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 3,79 % 2 / 9
21.1.2019 0.0104
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 3,52 % 4 / 9
21.1.2019 1.2809
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,65 % 3 / 9
21.1.2019 0.0577
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 0,43 % 3 / 9
21.1.2019 1.1969
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. Dlhopisové EUR 0,12 % 2 / 9
21.1.2019 0.0453
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -5,50 % 2 / 9
21.1.2019 0.0422
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -6,81 % 2 / 9
21.1.2019 0.0358
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -8,05 % 5 / 9
21.1.2019 0.9691
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Zmiešané EUR -11,42 % 5 / 9
21.1.2019 1.1476
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -12,06 % 4 / 9
21.1.2019 0.0362
PPSS - EUROFOND o.p.f. Zmiešané EUR -12,46 % 4 / 9
21.1.2019 0.0620

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
NN (L) Health Care-P Cap EUR 793.8800 EUR 21.1.2019 10,41 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 27.0100 EUR 21.1.2019 10,11 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Health Care-X Cap EUR 783.3100 EUR 21.1.2019 9,87 % 5 / 9
Akciové
PARVEST HEALTH CARE INNOVATORS 991.0900 EUR 21.1.2019 9,27 % 4 / 9
Akciové
PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY 898.3100 EUR 21.1.2019 9,10 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Global Bond Fund-A(acc)EUR 26.5900 EUR 21.1.2019 8,80 % 3 / 9
Dlhopisové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 16.3500 EUR 21.1.2019 8,49 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Global Bond Fund-N(acc)EUR 25.3000 EUR 21.1.2019 8,03 % 3 / 9
Dlhopisové
FF - Global Property Fund A-ACC-EUR 16.2000 EUR 21.1.2019 7,71 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR 5.7700 EUR 21.1.2019 7,05 % 4 / 9
Akciové
NN (L) Global Real Estate-P Cap EUR 357.9800 EUR 21.1.2019 6,99 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Global Total Return Fund-A(acc)EUR 27.0000 EUR 21.1.2019 6,80 % 3 / 9
Dlhopisové
FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR 14.1600 EUR 21.1.2019 6,63 % 4 / 9
Zmiešané
FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR 22.9000 EUR 21.1.2019 6,56 % 3 / 9
Dlhopisové
PARVEST BOND USD Classic EUR 135.5800 EUR 21.1.2019 6,50 % 3 / 9
Dlhopisové
NN (L) Global Real Estate-X (EUR) 1351.0900 EUR 21.1.2019 6,45 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Strategic Income Fund-A(acc)EUR 13.3900 EUR 21.1.2019 6,44 % 3 / 9
Dlhopisové
PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR 289.8200 EUR 21.1.2019 6,22 % 7 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Fixed Income Global Opp A2 EUR 12.2100 EUR 21.1.2019 5,90 % 3 / 9
Dlhopisové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 13.9000 EUR 21.1.2019 5,62 % 6 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?