Navigácia

Trvalá investícia

Čo to je Trvalá investícia?

Pripravili sme pre vás príležitosť ako jednoducho, flexibilne a pravidelne investovať z vášho bežného účtu. Máte jedinečnú možnosť výhodne zhodnocovať vaše financie, ktoré si môžete kedykoľvek vybrať.

Prostredníctvom služby Trvalá investícia môžete vo vami zvolený deň v mesiaci opakovane nakúpiť vybraný fond. Minimálna výška investície je už od 100,- EUR mesačne.*

*V čase zriadenia produktu Klient využíva bankové alebo investičné služby poskytované Bankou v celkovom minimálnom objeme 10 000 EUR (resp. ekvivalent v cudzej mene).

Prečo Trvalá investícia J&T BANKY?

 

Komfortné pravidelné investovanie

Nemusíte sa o nič starať, na základe vašej požiadavky vykonáme realizáciu Trvalej investície a vy si z pohodlia domova viete skontrolovať aktuálny stav svojho portfólia.

Atraktívny výnos

Môžete získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách. Pri investovaní však musíte zvážiť skutočnosť, že investície nie sú zo zákona poistené tak, ako termínované vklady. Na druhú stranu vám môžu ponúknuť vyššie zhodnotenie. 

Predvídanie rizík

Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Preto sú v našej ponuke iba fondy od overených správcovských spoločností pôsobiacich na domácom trhu, ale aj celosvetovo.

Členstvo v exkluzívnom klube Magnus

Po zrealizovaní nákupu vám budú pripísané Magnus body vo výške 50 % z inkasovaného poplatku. To vám umožní užívať si stovky benefitov v podobe tovarov a služieb vo vybraných partnerských prevádzkach. 

 

Pri Trvalej investícií máte možnosť jednoducho zmeniť:

  • výška pravidelnej čiastky Trvalej investície,
  • zmena dátumu realizácie Trvalej investície,
  • nastavenie presného časového obdobia,
  • nastavenie prioritizácie jednotlivých Trvalých investícií.

V prípade doplňujúcich otázok, kontaktujte našu bezplatnú telefonickú Komfort linku na čísle 0800 900 500 v čase od 9.00 do 17.00 hod. každý pracovný deň.

 

Zriadenie Trvalej investície je možné prostredníctvom:

  • vášho osobného bankára,
  • prostredníctvom Internet bankingu,
  • prostredníctvom Komfort linky 0800 900 500 (09.00 – 17.00 hod. cez pracovné dni).

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od 365.invest.
 

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
365.IS - Zmiešaný aktívny o.p.f. Zmiešané 5 6 / 7
EUR 1.2232 21,33 % 16.9.2021
365.IS - Akciový globálny o.p.f. Akciové 5 6 / 7
EUR 1.2747 15,45 % 16.9.2021
z365.IS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané 5 4 / 7
EUR 1.1958 9,74 % 16.9.2021
z365.IS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.3786 3,92 % 16.9.2021
365.IS - Dlhopisový krátkodobý fond Dlhopisové 1 3 / 7
EUR 0.0484 3,36 % 16.9.2021
365.IS - Realitný o.p.f. Nehnuteľností 2 2 / 7
EUR 0.0614 1,58 % 31.8.2021
365.IS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.0242 0,57 % 16.9.2021
365.IS - Zmiešaný kapitálový o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.2237 0,45 % 16.9.2021
365.IS - Realitný office o.p.f Nehnuteľností 4 2 / 7
EUR 0.0109 -0,39 % 31.8.2021
365.IS - Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. Dlhopisové 3 3 / 7
EUR 0.9557 -5,71 % 14.9.2021

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
FF - France Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 15.6400 66,38 % 16.9.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 32.3400 62,02 % 16.9.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 38.0400 60,85 % 16.9.2021
BlackRock-BGF Emerging Europe A2 EUR Akciové 5 6 / 7
EUR 138.4100 56,91 % 16.9.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 56.4300 56,01 % 16.9.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 54.9100 54,94 % 16.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR Akciové >5 7 / 7
EUR 293.5900 54,02 % 16.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD Akciové >5 7 / 7
USD 32.2300 52,82 % 16.9.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 24.4000 52,12 % 16.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) Akciové >5 7 / 7
CZK 7978.2100 51,17 % 16.9.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 21.4400 50,88 % 16.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) Akciové >5 7 / 7
EUR 290.5700 50,70 % 16.9.2021
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 40.8200 50,41 % 16.9.2021
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 1170.3300 49,61 % 16.9.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 72.6200 49,52 % 16.9.2021
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 47.9300 49,36 % 16.9.2021
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) Akciové 5 6 / 7
EUR 218.3400 49,04 % 16.9.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 62.6300 48,48 % 16.9.2021
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 39.4300 48,23 % 16.9.2021
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) Akciové 5 6 / 7
USD 361.9500 47,80 % 16.9.2021

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.