Trvalá investícia | J&T BANKA
Navigácia

Trvalá investícia

Čo to je Trvalá investícia?

Pripravili sme pre vás príležitosť ako jednoducho, flexibilne a pravidelne investovať z vášho bežného účtu. Máte jedinečnú možnosť výhodne zhodnocovať vaše financie, ktoré si môžete kedykoľvek vybrať.

Prostredníctvom služby Trvalá investícia môžete vo vami zvolený deň v mesiaci opakovane nakúpiť vybraný fond. Minimálna výška investície je už od 100,- EUR mesačne.*

*V čase zriadenia produktu Klient využíva bankové alebo investičné služby poskytované Bankou v celkovom minimálnom objeme 10 000 EUR (resp. ekvivalent v cudzej mene).

Prečo Trvalá investícia J&T BANKY?

 

Komfortné pravidelné investovanie

Nemusíte sa o nič starať, na základe vašej požiadavky vykonáme realizáciu Trvalej investície a vy si z pohodlia domova viete skontrolovať aktuálny stav svojho portfólia.

Atraktívny výnos

Môžete získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách. Pri investovaní však musíte zvážiť skutočnosť, že investície nie sú zo zákona poistené tak, ako termínované vklady. Na druhú stranu vám môžu ponúknuť vyššie zhodnotenie. 

Predvídanie rizík

Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Preto sú v našej ponuke iba fondy od overených správcovských spoločností pôsobiacich na domácom trhu, ale aj celosvetovo.

Členstvo v exkluzívnom klube Magnus

Po zrealizovaní nákupu vám budú pripísané Magnus body vo výške 50 % z inkasovaného poplatku. To vám umožní užívať si stovky benefitov v podobe tovarov a služieb vo vybraných partnerských prevádzkach. 

 

Pri Trvalej investícií máte možnosť jednoducho zmeniť:

  • výška pravidelnej čiastky Trvalej investície,
  • zmena dátumu realizácie Trvalej investície,
  • nastavenie presného časového obdobia,
  • nastavenie prioritizácie jednotlivých Trvalých investícií.

V prípade doplňujúcich otázok, kontaktujte našu bezplatnú telefonickú Komfort linku na čísle 0800 900 500 alebo +421 232 607 187 v čase od 9.00 do 17.00 hod. každý pracovný deň.

 

Zriadenie Trvalej investície je možné prostredníctvom:

  • vášho osobného bankára,
  • prostredníctvom Internet bankingu,
  • prostredníctvom Komfort linky 0800 900 500 alebo +421 232 607 187 (09.00 – 17.00 hod. cez pracovné dni).

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od 365.invest.
 

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
zJ&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.4232 2,00 % 7.12.2022
J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.0072 -3,21 % 7.12.2022
zJ&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané 5 4 / 7
EUR 1.1590 -4,02 % 7.12.2022

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
BNP Paribas Funds Turkey Equity-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 187.6000 73,32 % 7.12.2022
NN (L) Energy-X HEDGED CZK Akciové >5 7 / 7
CZK 6184.4300 39,40 % 7.12.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 7.4200 37,41 % 7.12.2022
NN (L) Energy-X Akciové >5 7 / 7
USD 1190.2700 37,18 % 7.12.2022
Generali Fond ropy a energetiky o.p.f Akciové 8 6 / 7
CZK 1.7448 30,23 % 6.12.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic EUR Komoditné 5 6 / 7
EUR 105.5700 29,63 % 6.12.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 7.7900 27,91 % 7.12.2022
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 13.3400 21,05 % 7.12.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-USD Komoditné 5 6 / 7
USD 73.4200 20,64 % 6.12.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic H EUR Komoditné 5 6 / 7
EUR 64.9900 18,21 % 6.12.2022
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 8.4800 17,78 % 7.12.2022
NN (L) Commodity Enhanced-X CAP CZK Hedged Komoditné >5 5 / 7
CZK 298.6300 15,74 % 7.12.2022
BNP Paribas Funds Latin America Equity-Classic EUR Cap Akciové 6 7 / 7
EUR 438.5000 13,16 % 7.12.2022
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) Ostatné 3 6 / 7
EUR 106.6000 12,88 % 7.12.2022
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) Akciové 5 7 / 7
EUR 74.3200 12,61 % 7.12.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities - A_USD_ND_HDG Komoditné 6 5 / 7
USD 42.0700 11,98 % 7.12.2022
BlackRock-BGF Latin American A2 USD Akciové 5 7 / 7
USD 59.3500 11,73 % 7.12.2022
NN (L) Commodity Enhanced-P Cap EUR (hedged i) Komoditné >5 5 / 7
EUR 171.6900 10,38 % 7.12.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities Komoditné 6 5 / 7
EUR 29.2500 10,21 % 7.12.2022
NN (L) Japan Equity-X (CZK) Hedged Akciové >5 6 / 7
CZK 15221.7500 9,90 % 7.12.2022

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tvorcom niektorých Finančných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto Finančného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.