Termínované vklady | J&T BANKA
Navigácia

Termínované vklady

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pri založení termínovaného vkladu v J&T BANKE sa môžete stať členom exkluzívneho klubu Magnus a užívať si výber stoviek zaujímavých benefitov.

Vypočítajte si svoj výnos a zvoľte si výšku mimoriadneho úroku v bonoch

Zadajte sumu vyššiu ako 3000 EUR
EUR
%
0% 100%
 % p.a.
 %
 %
 EUR
 bonov / EUR v klube MAGNUS

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Bony získava každý klient, ktorý sa rozhodne rozdeliť si poskytovaný úrok (len v mene EUR) na základný úrok a mimoriadny úrok v závislosti od voľby klienta, mimoriadny úrok je vyplácaný pri zriadení Vkladu na celé obdobie viazanosti Vkladu formou nákupu Vernostných bodov, pričom 1 bon = 1 cent. Uvedený výpočet je informatívny a predstavuje čistý úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane 19 % v zmysle §43 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Úrokové sadzby od 15. 8. 2022*

Lehota viazanosti EUR

Úroková sadzba
CZK

Úroková sadzba
6 mesiacov 0,50 % p. a. 4,85 % p. a.
9 mesiacov 1,00 % p. a. 5,15 % p. a.
1 rok 1,50 % p. a.** 5,50 % p. a.
15 mesiacov 1,60 % p. a. 5,50 % p. a.
18 mesiacov 1,80 % p. a. 5,50 % p. a.
2 roky 2,00 % p. a. 5,50 % p. a.
3 roky 2,50 % p. a. 5,50 % p. a.
4 roky 2,50 % p. a. 5,50 % p. a.
5 rokov 3,00 % p. a. 5,50 % p. a.
10 rokov 3,00 % p. a. 5,50 % p. a.

* Pre produkty od 6 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov Banky.
** Pre produkt „Investičný vklad 70/30“ - zvýhodnený úrok +0,20 % k základnej úrokovej sadzbe.
** Pre produkt „Investičný vklad 50/50“ - zvýhodnený úrok +0,40 % k základnej úrokovej sadzbe.
** Pre produkt „Investičný vklad 30/70“ - zvýhodnený úrok +0,60 % k základnej úrokovej sadzbe.

Parametre produktu

V súvislosti s aktuálnou medzinárodnou situáciou J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, dočasne pozastavuje vykonávanie operácií s ruským rubľom.

Mena EUR a CZK USD GBP, CHF, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK
Viazanosť 6, 9, 15 a 18 mesiacov, 1 rok – 5 rokov, 10 rokov 1/3/6 mesiacov, 1 - 2 roky 1/3/6 mesiacov, 1 – 2 roky
Minimálna výška vkladu 10 000 EUR / 3 000 EUR* (alebo ekvivalent v cudzej mene) 10 000 EUR / 3 000 EUR* (alebo ekvivalent v cudzej mene) 100 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene)

* Platí v prípade, ak v čase zriadenia vkladového produktu klient využíval bankové alebo investičné služby poskytované J&T BANKOU v celkovom objeme aspoň 10 000 EUR (alebo ekvivalent v príslušnej mene).

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?