Termínované vklady

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pri založení termínovaného vkladu v J&T Banke sa navyše stávate členom exkluzívneho klubu Magnus a môžete si užívať výber stoviek zaujímavých benefitov.

Spočítajte si svoj výnos

EUR
rokov
Po zakliknutí uvidíte, koľko bonov môžete získať pri úprave úrokovej sadzby.
 % p.a.
 EUR
 bonov v klube Magnus

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky

Bony získava každý klient pri založení termínovaného vkladu alebo pri zbieraní platením v partnerských prevádzkach, pričom 1 bon = 1 cent. Uvedený výpočet je informatívny a predstavuje čistý úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane v zmysle §43 zákona o dani z príjmov. Výpočet je pre vklady v mene EUR a predpokladá, že vyplatený základný úrokový výnos nebude pripočítaný k istine vkladu. Viac informácií získate na čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Úrokové sadzby*

Lehota viazanosti EUR CZK
  Základná úroková sadzba Mimoriadna úroková sadzba Základná úroková sadzba Mimoriadna úroková sadzba
1 rok 1,00 % p. a.** 0,20 % p. a. 0,80 % p. a. 0,2353 % p. a.
1 rok "Extra Magnus" 0,60 % p. a. 0,60 % p. a.    
2 roky 1,10 % p. a. 0,20 % p. a. 1,10 % p. a. 0,1765 % p. a.
2 roky "Extra Magnus" 0,70 % p. a. 0,60 % p. a.    
3 roky 1,10 % p. a. 0,20 % p. a.    
4 roky 1,10 % p. a. 0,20 % p. a.    
5 rokov 1,20 % p. a. 0,20 % p. a. 1,10 % p. a. 0,1412 % p. a.
10 rokov 1,20 % p. a.      

* pre produkty od 2 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky
** pre produkt „Investičný vklad 50/50“ - zvýhodnený úrok +0,40 % k základnej úrokovej sadzbe 
** pre produkt „Investičný vklad 30/70“ - zvýhodnený úrok +0,60 % k základnej úrokovej sadzbe

Extra Magnus

Ak si chcete užívať viac benefitov exkluzívneho klubu Magnus, ponúkame vám možnosť zvoliť si vyšší mimoriadny úrok ako pri bežnom termínovanom vklade. Hodnota mimoriadneho úroku vo forme bonov je oveľa vyššia ako jeho hodnota v eurách a je vyplácaný ihneď po zriadení termínovaného vkladu. Extra Magnus si môžete vybrať iba pri termínovanom vklade v mene EUR.

Parametre produktu

Výška vkladu Od 10 000 € Od 300 000 €
Mena EUR CZK USD, GBP, CHF, RUB, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK
Viazanosť 1 rok – 5 rokov 1 rok, 2 roky, 5 rokov 1 mesiac – 2 roky
Minimálna výška vkladu 10 000 EUR/3 000 EUR pre súčasných klientov (alebo ekvivalent v cudzej mene)  

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

  1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
  2. Akú sumu plánujete investovať?
  3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky, účinné od 1. 9. 2016 PDF
Rámcová zmluva pre segment Komfort PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 3. 10. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 3. 10. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov segmentu Komfort, platnosť od 1. 6. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platnosť od 2. 9. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby – podnikateľov, platnosť od 2. 9. 2016 PDF