Investičné zlato | J&T BANKA
Navigácia

Investičné zlato

Investičné zlato predstavuje dlhodobú a bezpečnú investíciu. Jeho kúpna sila sa po storočia takmer nemení a slúži preto ako ideálny uchovávateľ hodnoty.

Parametre produktu

Názov produktu: Zlaté odliatky
Mena predaja a odkúpenia odliatkov: CZK, EUR, USD
Minimálna investícia klienta: 1 odliatok (min. 100 g)
Výrobca zlatých odliatkov: Heraeus
Označenie odliatkov: číslované
Rýdzosť odliatkov: 999,9/1000
Veľkostné parametre ponúkaných odliatkov: odliatok 100 g: 49,7 x 28,5 x 3,9 mm
odliatok 1 kg: 116,5 × 51,0 × 9,5 mm

Vývoj ceny zlata v USD za trójsku uncu

Zlato ako investičný produkt

Zlato je drahý kov, ktorého prvoradou úlohou je ochrana majetku. Svoju silu ukazuje najmä v období kríz a prasknutí cenových bublín. Prináša možnosť investovať do aktíva prevereného tisícročiami ľudskej histórie – do fyzického zlata.

Jedinečné vlastnosti fyzického zlata ako stabilnej miery hodnôt a zároveň uchovávateľa hodnoty z neho robia unikátne aktívum. Kúpa fyzického zlata je dlhodobá investícia, nie investičný trhák, na ktorom za pár rokov zbohatnete, a preto by nemala chýbať v portfóliu nikoho, kto chce uchovať hodnotu svojho majetku pre ďalšie generácie. Zlato slúži na diverzifikáciu portfólia, v J&T BANKE odporúčame investíciu na úrovni 5 až 15 %.

V skutočnosti ide o jediné históriou preverené peniaze, ktorých ponuku neurčujú centrálni bankári, ale obmedzená zásoba zlata na Zemi. Ide o aktívum, ktoré nemožno ľubovoľne „natlačiť“ ani znásobiť na účtoch. K tomu tiež patrí unikátna fyzikálna vlastnosť tohto kovu, ktorá ho robí večným a skladovateľným. Zlato nekoroduje, ani nepodlieha opotrebovaniu. Vzhľadom na svoju vysokú hustotu dokáže v malom objeme koncentrovať značnú hodnotu.

Klienti banky majú možnosť využiť úschovu nakúpených odliatkov v trezoroch banky. Investičné zlato je oslobodené od dane z pridanej hodnoty a nepodlieha opotrebovaniu. Vzhľadom na svoju vysokú hustotu dokáže v malom objeme koncentrovať značnú hodnotu.

Prečo práve fyzické zlato?

Okrem „papierových aktív“ (meny, akcie, dlhopisy a pod.) sa v ostatnom čase obracia čoraz väčšia pozornosť na materiálne aktíva (komodity, reality). Mnohé z týchto aktív sú však súčasťou hospodárskeho cyklu, čo ovplyvňuje dopyt po nich z ekonomických dôvodov (napr. priemyselné kovy, ropa, ale aj nehnuteľnosti) a následne tiež ich cenu. Pri klesajúcej ekonomickej aktivite tak môže cena týchto aktív klesať rovnako ako pri ich zvýšenej ponuke (napr. pri zvýšení osevných plôch pri poľnohospodárskych komoditách, výstavbe nových realitných projektov či pri zvýšení ťažby nerastov).

Zlato favorizuje aj fakt, že sa v priemysle využíva len v obmedzenej miere (cca 10 % dopytu). Všetky tieto materiálne aktíva nesú so sebou tiež náklady na skladovanie (komodity), držbu (nehnuteľnosti), majú dokonca obmedzenú životnosť (poľnohospodárske komodity) alebo sa vôbec nedajú skladovať (elektrická energia).

Zlato je predurčené na svoju úlohu „uchovávateľa hodnoty“ aj preto, lebo jeho disponibilné množstvo je veľmi obmedzené – objem historicky vyťaženého zlata sa v roku 2009 pohyboval okolo 165 000 ton, ročná ťažba v roku 2010 priniesla iba 2 650 ton, teda cca 1,6 %. Porovnanie tohto „prírastku“ so zvýšením peňažnej zásoby či emisií dlhopisov potom ukazuje skutočnú kvalitu zlata, teda jeho vzácnosť či výnimočnosť. Práve skutočnosť, že množstvo zlata nemožno ľahko zvyšovať (produkovať, tlačiť, vyrábať), spolu s jeho trvanlivosťou a s ľahkým skladovaním priamo vedie k jeho mimoriadnej pozícii.

Nákup fyzického zlata je dlhodobá investícia, ktorá by nemala chýbať v portfóliu nikoho, kto považuje za svoju povinnosť uchovať hodnotu majetku pre ďalšie generácie.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?