Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,81 % 2 / 9
6.8.2020 0.0108
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,69 % 2 / 9
31.7.2020 0.0601
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 1,50 % 2 / 9
5.8.2020 1.3216
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 0,14 % 3 / 9
6.8.2020 1.2135
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -0,07 % 3 / 9
5.8.2020 1.0096
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -0,86 % 4 / 9
5.8.2020 1.0618
PPSS - EUROFOND o.p.f. Akciové EUR -10,33 % 6 / 9
6.8.2020 0.0583
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Akciové EUR -12,33 % 6 / 9
6.8.2020 1.1139

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 715.0800 EUR 7.8.2020 67,25 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 617.8400 USD 7.8.2020 55,10 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 21.0200 USD 7.8.2020 52,81 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 7.8900 USD 7.8.2020 51,27 % 6 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 5262.9400 CZK 7.8.2020 49,21 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 192.3500 EUR 7.8.2020 48,82 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 50.8900 USD 7.8.2020 47,52 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 221.4400 EUR 7.8.2020 47,39 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 32.0000 USD 7.8.2020 46,84 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 26.5400 USD 7.8.2020 45,67 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 190.3600 EUR 7.8.2020 44,81 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 8.9100 EUR 7.8.2020 43,80 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-P Cap USD 1685.1900 USD 7.8.2020 43,18 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-X (USD) 1540.1300 USD 7.8.2020 42,50 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 27.2000 EUR 7.8.2020 39,50 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1642.9000 USD 7.8.2020 38,73 % 5 / 9
Akciové
Generali Fond zlatý o.p.f. 0.8373 CZK 6.8.2020 36,83 % 6 / 9
Komoditné
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 868.6200 EUR 7.8.2020 36,08 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 33.7600 EUR 7.8.2020 35,91 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD 12.6500 USD 7.8.2020 35,62 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 15. 8. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 15. 8. 2020 PDF

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?