Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od 365.invest.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
365.IS - Akciový globálny o.p.f. Akciové 5 6 / 7
EUR 1.2519 14,55 % 23.7.2021
z365.IS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané 5 4 / 7
EUR 1.1753 10,57 % 23.7.2021
z365.IS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané 3 2 / 7
EUR 1.3732 4,00 % 23.7.2021
365.IS - Realitný o.p.f. Nehnuteľností 2 2 / 7
EUR 0.0613 1,89 % 30.6.2021
365.IS - Zmiešaný kapitálový o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.2281 1,30 % 22.7.2021
365.IS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané 3 2 / 7
EUR 1.0167 0,72 % 23.7.2021
365.IS - Realitný office o.p.f Nehnuteľností 4 2 / 7
EUR 0.0108 -0,42 % 23.7.2021
365.IS - Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. Dlhopisové 3 3 / 7
EUR 0.9628 -5,28 % 22.7.2021

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 1225.9000 84,41 % 23.7.2021
FF - France Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 15.4600 64,77 % 23.7.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD Akciové >5 6 / 7
USD 31.7700 60,94 % 23.7.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR Akciové >5 7 / 7
EUR 289.3800 59,99 % 23.7.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) Akciové >5 6 / 7
CZK 7870.1100 59,16 % 23.7.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) Akciové >5 6 / 7
EUR 286.9800 58,76 % 23.7.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 62.9200 58,29 % 23.7.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 72.9400 57,95 % 23.7.2021
FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Comp. Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 15.3200 50,05 % 23.7.2021
FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Comp. Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 18.5900 49,56 % 23.7.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 49.9300 49,18 % 23.7.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 51.3000 48,83 % 23.7.2021
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 46.0300 47,96 % 23.7.2021
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 39.1900 47,61 % 23.7.2021
FF - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 32.2800 47,40 % 23.7.2021
FF - Global Technology Fund A-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 48.2500 47,37 % 23.7.2021
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 37.9100 46,82 % 23.7.2021
BNP Paribas Funds Climate Impact-Classic Capitalisation Akciové 5 6 / 7
EUR 295.2000 46,31 % 23.7.2021
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 27.9600 45,85 % 23.7.2021
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR Akciové 4 5 / 7
EUR 31.8200 45,63 % 23.7.2021

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?