Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,81 % 2 / 9
19.10.2020 0.0109
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,71 % 2 / 9
16.10.2020 0.0605
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 1,48 % 3 / 9
20.10.2020 1.2176
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 1,38 % 4 / 9
20.10.2020 1.0813
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 0,84 % 2 / 9
20.10.2020 1.3250
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 0,04 % 3 / 9
20.10.2020 1.0183
PPSS - Globálny o.p.f. Akciové EUR -8,69 % 6 / 9
20.10.2020 1.1376
PPSS - Dlhopisový fond o.p.f. Dlhopisové EUR Dáta nie sú k dispozícii 4 / 9
20.10.2020 1.0213

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 861.5800 EUR 20.10.2020 95,99 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 23.5700 USD 20.10.2020 79,23 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 215.2700 EUR 20.10.2020 75,46 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 5893.5300 CZK 20.10.2020 75,28 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 214.4400 EUR 20.10.2020 70,25 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 35.4500 USD 20.10.2020 61,95 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 29.3600 USD 20.10.2020 60,76 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 7.3700 USD 20.10.2020 54,32 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 672.7000 USD 20.10.2020 53,97 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 30.0400 EUR 20.10.2020 52,70 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 46.2900 USD 20.10.2020 47,36 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 8.3000 EUR 20.10.2020 45,46 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 240.2500 EUR 20.10.2020 45,09 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1742.9500 USD 20.10.2020 44,44 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)USD 25.9300 USD 20.10.2020 43,04 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD 14.0200 USD 20.10.2020 42,05 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR-H1 16.3500 EUR 20.10.2020 41,18 % 5 / 9
Akciové
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 22.8700 USD 20.10.2020 39,07 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)USD 40.8500 USD 20.10.2020 38,68 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds US Growth-Classic Capitalisation 125.5600 USD 20.10.2020 38,11 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?