Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

  bonov / EUR

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 4,08 % 2 / 9
19.2.2019 0.0104
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 4,02 % 2 / 9
19.2.2019 1.2868
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 2,89 % 3 / 9
19.2.2019 1.2106
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,69 % 2 / 9
19.2.2019 0.0578
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Zmiešané EUR 1,94 % 5 / 9
19.2.2019 1.2710
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. Dlhopisové EUR 0,92 % 2 / 9
19.2.2019 0.0456
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -0,79 % 6 / 9
19.2.2019 0.0387
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -0,89 % 4 / 9
19.2.2019 0.0370
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -1,18 % 4 / 9
19.2.2019 0.0432
PPSS - EUROFOND o.p.f. Zmiešané EUR -1,30 % 6 / 9
19.2.2019 0.0647
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -2,48 % 5 / 9
19.2.2019 1.0174
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR Dáta nie sú k dispozícii 3 / 9
19.2.2019 0.9951

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY 989.2600 EUR 19.2.2019 23,52 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 18.1500 EUR 19.2.2019 22,22 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 28.4800 EUR 19.2.2019 21,61 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Health Care-P Cap EUR 828.2800 EUR 19.2.2019 20,91 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Health Care-X Cap EUR 816.9300 EUR 19.2.2019 20,32 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Property Fund A-ACC-EUR 17.2500 EUR 19.2.2019 19,63 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Global Real Estate-P Cap EUR 379.6600 EUR 19.2.2019 19,58 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Global Real Estate-X (EUR) 1432.3800 EUR 19.2.2019 18,98 % 5 / 9
Akciové
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD 54.5000 EUR 19.2.2019 18,97 % 4 / 9
Akciové
PARVEST HEALTH CARE INNOVATORS 1038.2500 EUR 19.2.2019 18,72 % 4 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 23.8700 EUR 19.2.2019 18,70 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR 313.2200 EUR 19.2.2019 18,00 % 7 / 9
Akciové
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR 246.6700 EUR 19.2.2019 16,18 % 5 / 9
Akciové
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC-Classic EUR 130.7000 EUR 19.2.2019 15,80 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 14.9900 EUR 19.2.2019 15,66 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Global Real Estate-P Dis EUR 271.8500 EUR 19.2.2019 14,95 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Global Bond Fund-A(acc)EUR 27.1900 EUR 19.2.2019 14,87 % 3 / 9
Dlhopisové
FTIF-Templeton Global Bond Fund-N(acc)EUR 25.8500 EUR 19.2.2019 14,03 % 3 / 9
Dlhopisové
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity-P Cap EUR 565.7600 EUR 19.2.2019 13,33 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P Cap EUR 1195.2700 EUR 19.2.2019 13,13 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?