Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 4,49 % 5 / 9
7.12.2019 1.0673
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 3,59 % 2 / 9
7.12.2019 1.3135
PPSS - EUROFOND o.p.f. Akciové EUR 3,43 % 6 / 9
7.12.2019 0.0626
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 3,01 % 2 / 9
7.12.2019 0.0591
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Akciové EUR 2,97 % 6 / 9
7.12.2019 1.2457
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,68 % 2 / 9
7.12.2019 0.0106
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 1,23 % 3 / 9
7.12.2019 1.2057
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR Dáta nie sú k dispozícii 3 / 9
7.12.2019 1.0175

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 6.0000 EUR 7.12.2019 48,51 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.0100 USD 7.12.2019 44,80 % 6 / 9
Akciové
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 28.9500 EUR 7.12.2019 33,66 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 28.4800 EUR 7.12.2019 33,21 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 31.5300 USD 7.12.2019 32,48 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1140.0300 EUR 7.12.2019 31,13 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 20.7100 EUR 7.12.2019 30,99 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P Cap EUR 1423.8100 EUR 7.12.2019 30,77 % 5 / 9
Akciové
Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) 12.8500 USD 7.12.2019 28,37 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 22.9600 USD 7.12.2019 27,56 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P 1915.0400 USD 7.12.2019 27,34 % 5 / 9
Akciové
Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-CZK) 3867.3000 CZK 7.12.2019 27,23 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Climate Impact-Classic Capitalisation 206.2100 EUR 7.12.2019 26,98 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-X Cap USD 1741.8100 USD 7.12.2019 26,73 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Aqua-Classic Capitalisation 146.0800 EUR 7.12.2019 26,65 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 19.1400 USD 7.12.2019 26,59 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 17.1000 EUR 7.12.2019 25,92 % 5 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 109.9900 EUR 7.12.2019 25,82 % 5 / 9
Akciové
FF - Germany Fund A-ACC-EUR 24.3800 EUR 7.12.2019 25,03 % 5 / 9
Akciové
Allianz Europe Equity Growth Select - AT EUR 169.0100 EUR 7.12.2019 24,82 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019 PDF

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?