Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 11,07 % 5 / 9
21.1.2020 1.0902
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Akciové EUR 4,88 % 6 / 9
21.1.2020 1.2426
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 3,15 % 2 / 9
21.1.2020 1.3258
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,79 % 2 / 9
21.1.2020 0.0594
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,56 % 2 / 9
21.1.2020 0.0107
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 0,15 % 3 / 9
21.1.2020 1.2039
PPSS - EUROFOND o.p.f. Akciové EUR -4,10 % 6 / 9
21.1.2020 0.0611
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR Dáta nie sú k dispozícii 3 / 9
21.1.2020 1.0069

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 6.4300 EUR 21.1.2020 52,37 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.3600 USD 21.1.2020 48,89 % 6 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 32.0400 EUR 21.1.2020 44,78 % 5 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 126.8000 EUR 21.1.2020 39,97 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 23.0400 EUR 21.1.2020 38,38 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 195.2600 EUR 21.1.2020 38,32 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Smart Connectivity-P Cap EUR 1534.6800 EUR 21.1.2020 37,85 % 5 / 9
Akciové
BNP PARIBAS Plan International Derivatives Fund 20.5700 EUR 21.1.2020 36,95 % 6 / 9
Ostatné
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1249.8900 EUR 21.1.2020 36,91 % 5 / 9
Akciové
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 30.9500 EUR 21.1.2020 36,46 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 33.3800 USD 21.1.2020 35,20 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 25.5000 USD 21.1.2020 34,92 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 512.1600 USD 21.1.2020 34,87 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR 84.8600 EUR 21.1.2020 34,72 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Smart Connectivity-P 2064.5900 USD 21.1.2020 34,55 % 5 / 9
Akciové
Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) 13.6400 USD 21.1.2020 34,52 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR 29.1500 EUR 21.1.2020 34,46 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-X 77.4600 EUR 21.1.2020 34,04 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 21.2400 USD 21.1.2020 33,92 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Smart Connectivity-X Cap USD 1876.8000 USD 21.1.2020 33,91 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019 PDF

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?