Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

  bonov / EUR

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 3,79 % 2 / 9
21.1.2019 0.0104
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 3,52 % 4 / 9
21.1.2019 1.2809
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,65 % 3 / 9
21.1.2019 0.0577
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 0,43 % 3 / 9
21.1.2019 1.1969
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. Dlhopisové EUR 0,12 % 2 / 9
21.1.2019 0.0453
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -5,50 % 2 / 9
21.1.2019 0.0422
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -6,81 % 2 / 9
21.1.2019 0.0358
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -8,05 % 5 / 9
21.1.2019 0.9691
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Zmiešané EUR -11,42 % 5 / 9
21.1.2019 1.1476
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. Zmiešané EUR -12,06 % 4 / 9
21.1.2019 0.0362
PPSS - EUROFOND o.p.f. Zmiešané EUR -12,46 % 4 / 9
21.1.2019 0.0620

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
NN (L) Health Care-P Cap EUR 793.8800 EUR 21.1.2019 10,41 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 27.0100 EUR 21.1.2019 10,11 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Health Care-X Cap EUR 783.3100 EUR 21.1.2019 9,87 % 5 / 9
Akciové
PARVEST HEALTH CARE INNOVATORS 991.0900 EUR 21.1.2019 9,27 % 4 / 9
Akciové
PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY 898.3100 EUR 21.1.2019 9,10 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Global Bond Fund-A(acc)EUR 26.5900 EUR 21.1.2019 8,80 % 3 / 9
Dlhopisové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 16.3500 EUR 21.1.2019 8,49 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Global Bond Fund-N(acc)EUR 25.3000 EUR 21.1.2019 8,03 % 3 / 9
Dlhopisové
FF - Global Property Fund A-ACC-EUR 16.2000 EUR 21.1.2019 7,71 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR 5.7700 EUR 21.1.2019 7,05 % 4 / 9
Akciové
NN (L) Global Real Estate-P Cap EUR 357.9800 EUR 21.1.2019 6,99 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Global Total Return Fund-A(acc)EUR 27.0000 EUR 21.1.2019 6,80 % 3 / 9
Dlhopisové
FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR 14.1600 EUR 21.1.2019 6,63 % 4 / 9
Zmiešané
FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR 22.9000 EUR 21.1.2019 6,56 % 3 / 9
Dlhopisové
PARVEST BOND USD Classic EUR 135.5800 EUR 21.1.2019 6,50 % 3 / 9
Dlhopisové
NN (L) Global Real Estate-X (EUR) 1351.0900 EUR 21.1.2019 6,45 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Strategic Income Fund-A(acc)EUR 13.3900 EUR 21.1.2019 6,44 % 3 / 9
Dlhopisové
PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR 289.8200 EUR 21.1.2019 6,22 % 7 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Fixed Income Global Opp A2 EUR 12.2100 EUR 21.1.2019 5,90 % 3 / 9
Dlhopisové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 13.9000 EUR 21.1.2019 5,62 % 6 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?