Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,40 % 2 / 9
9.4.2020 0.0594
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,36 % 2 / 9
9.4.2020 0.0107
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR -4,98 % 3 / 9
9.4.2020 1.1595
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Akciové EUR -5,93 % 6 / 9
9.4.2020 1.2433
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR -6,43 % 2 / 9
9.4.2020 1.2082
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -6,78 % 5 / 9
9.4.2020 0.9845
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -7,70 % 3 / 9
9.4.2020 0.9273
PPSS - EUROFOND o.p.f. Akciové EUR -13,52 % 6 / 9
9.4.2020 0.0592

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 30.5600 USD 9.4.2020 12,36 % 6 / 9
Akciové
FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD 18.0000 USD 9.4.2020 12,25 % 2 / 9
Dlhopisové
Generali Fond zlatý o.p.f. 0.5855 CZK 9.4.2020 10,94 % 6 / 9
Komoditné
NN (L) Health Care-P Cap EUR 890.9100 EUR 9.4.2020 10,36 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Health Care-X Cap EUR 873.6900 EUR 9.4.2020 9,81 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 5.2700 EUR 9.4.2020 9,54 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Health Care Innovators-Classic Cap 1131.2600 EUR 9.4.2020 9,26 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 27.5600 EUR 9.4.2020 9,17 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 179.0300 EUR 9.4.2020 8,60 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 20.8700 EUR 9.4.2020 7,17 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Government Fund-A (acc)USD 11.8800 USD 9.4.2020 6,53 % 2 / 9
Dlhopisové
NN (L) Health Care-P Cap USD 2210.7300 USD 9.4.2020 6,36 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Health Care-X Cap USD 2012.4800 USD 9.4.2020 5,83 % 5 / 9
Akciové
FF - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 13.0600 USD 9.4.2020 5,82 % 2 / 9
Dlhopisové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1102.9100 EUR 9.4.2020 5,77 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 4.3000 USD 9.4.2020 5,64 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Global Sustainable Equity-P Cap EUR 360.0700 EUR 9.4.2020 5,60 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 30.5200 EUR 9.4.2020 5,48 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 14.4700 EUR 9.4.2020 5,22 % 2 / 9
Dlhopisové
NN (L) Global Sustainable Equity-X Cap EUR 327.6300 EUR 9.4.2020 5,08 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019 PDF

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?