Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 5,91 % 5 / 9
22.11.2019 1.0679
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Akciové EUR 3,90 % 6 / 9
22.11.2019 1.2478
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 3,75 % 2 / 9
22.11.2019 1.3137
PPSS - EUROFOND o.p.f. Akciové EUR 3,42 % 6 / 9
22.11.2019 0.0626
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,77 % 2 / 9
22.11.2019 0.0590
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,71 % 2 / 9
22.11.2019 0.0106
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 1,54 % 3 / 9
22.11.2019 1.2054
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR Dáta nie sú k dispozícii 3 / 9
22.11.2019 1.0166

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 5.7500 EUR 22.11.2019 41,63 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 4.7700 USD 22.11.2019 37,07 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 20.7100 EUR 22.11.2019 35,01 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 28.4600 EUR 22.11.2019 34,31 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1137.0100 EUR 22.11.2019 31,44 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 139.0600 EUR 22.11.2019 31,28 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 22.8600 USD 22.11.2019 30,93 % 5 / 9
Akciové
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 28.5800 EUR 22.11.2019 30,03 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 19.0600 USD 22.11.2019 29,92 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P Cap EUR 1417.3900 EUR 22.11.2019 29,79 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 30.8600 USD 22.11.2019 28,74 % 6 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 112.0200 EUR 22.11.2019 28,38 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 14.4100 USD 22.11.2019 27,86 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 17.1300 EUR 22.11.2019 27,46 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR 77.4100 EUR 22.11.2019 26,45 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 171.6000 EUR 22.11.2019 26,24 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P 1903.5700 USD 22.11.2019 26,17 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 3681.6000 CZK 22.11.2019 25,90 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-X 70.7200 EUR 22.11.2019 25,84 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-X Cap USD 1731.6900 USD 22.11.2019 25,56 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019 PDF

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?