Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Globálny o.p.f. Akciové EUR 6,69 % 6 / 9
25.2.2021 1.3415
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 3,07 % 4 / 9
25.2.2021 1.1176
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,18 % 2 / 9
19.2.2021 0.0609
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 1,77 % 2 / 9
24.2.2021 0.0109
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 1,70 % 2 / 9
25.2.2021 1.3503
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 0,50 % 3 / 9
25.2.2021 1.2360
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -1,21 % 3 / 9
25.2.2021 0.9958
PPSS - Dlhopisový fond o.p.f. Dlhopisové EUR Dáta nie sú k dispozícii 4 / 9
24.2.2021 0.9656

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 1317.1800 EUR 25.2.2021 179,88 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 32.5600 USD 25.2.2021 132,07 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 295.7900 EUR 25.2.2021 127,37 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 8091.2000 CZK 25.2.2021 125,71 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 285.8800 EUR 25.2.2021 110,35 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Mining A2 USD 62.3100 USD 25.2.2021 86,84 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 40.3300 USD 25.2.2021 68,11 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 33.3200 USD 25.2.2021 66,85 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD 16.5000 USD 25.2.2021 65,83 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 776.3400 USD 25.2.2021 64,37 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Innovation Fund-A (acc) USD 17.2400 USD 25.2.2021 62,18 % 5 / 9
Akciové
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 27.7400 USD 25.2.2021 60,72 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-P Cap USD 2186.4600 USD 25.2.2021 59,98 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-X (USD) 1992.9200 USD 25.2.2021 59,22 % 5 / 9
Akciové
FF - China Consumer Fund A-ACC-USD 30.4800 USD 25.2.2021 56,71 % 5 / 9
Akciové
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) 46.7900 USD 25.2.2021 54,52 % 5 / 9
Akciové
FF - Greater China Fund A-ACC-USD 19.5400 USD 25.2.2021 54,34 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1945.0800 USD 25.2.2021 53,90 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton China Fund-A(acc)USD 46.1200 USD 25.2.2021 53,89 % 5 / 9
Akciové
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD 28.3500 USD 25.2.2021 53,00 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?