Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od 365.invest.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
365.IS - Zmiešaný aktívny o.p.f. Zmiešané 5 6 / 7
EUR 1.2108 20,14 % 23.9.2021
365.IS - Akciový globálny o.p.f. Akciové 5 6 / 7
EUR 1.2459 11,59 % 22.9.2021
z365.IS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané 5 4 / 7
EUR 1.1935 9,64 % 23.9.2021
z365.IS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.3774 4,10 % 23.9.2021
365.IS - Dlhopisový krátkodobý fond Dlhopisové 1 3 / 7
EUR 0.0484 3,36 % 23.9.2021
365.IS - Realitný o.p.f. Nehnuteľností 2 2 / 7
EUR 0.0614 1,68 % 17.9.2021
365.IS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.0245 0,71 % 23.9.2021
365.IS - Zmiešaný kapitálový o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.2238 0,56 % 23.9.2021
365.IS - Realitný office o.p.f Nehnuteľností 4 2 / 7
EUR 0.0109 -0,42 % 17.9.2021
365.IS - Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. Dlhopisové 3 3 / 7
EUR 0.9571 -6,54 % 22.9.2021

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
FF - France Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 15.8000 75,01 % 23.9.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 37.7600 67,52 % 23.9.2021
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 32.1700 65,82 % 23.9.2021
BlackRock-BGF Emerging Europe A2 EUR Akciové 5 6 / 7
EUR 137.7800 64,16 % 23.9.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 55.8600 62,95 % 23.9.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 21.6600 62,25 % 23.9.2021
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 1202.6200 61,87 % 23.9.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 57.5400 61,31 % 23.9.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 24.7100 60,77 % 23.9.2021
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 5.5700 56,46 % 23.9.2021
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) Akciové 5 6 / 7
USD 365.1200 55,27 % 23.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD Akciové >5 7 / 7
USD 32.2900 55,09 % 23.9.2021
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 4.7500 54,72 % 23.9.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 63.1400 54,68 % 23.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR Akciové >5 7 / 7
EUR 295.4700 54,36 % 23.9.2021
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) Akciové 5 6 / 7
EUR 220.5200 53,57 % 23.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) Akciové >5 7 / 7
CZK 7990.5300 53,49 % 23.9.2021
NN (L) Energy-X Akciové <5 7 / 7
USD 805.5500 53,23 % 23.9.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)EUR Akciové <5 6 / 7
EUR 73.3700 53,11 % 23.9.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) Akciové >5 7 / 7
EUR 291.0500 53,00 % 23.9.2021

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?