Fondy

Dostatočné rozloženie investičných rizík pri zachovaní likvidity a potenciálneho výnosu sa najjednoduchšie dosiahne prostredníctvom podielových fondov. J&T Banka vám môže sprostredkovať nákup fondov s rôznymi investičnými stratégiami.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

 •  
  Zaujímavý
  výnos
 •  
  Obmedzené
  riziko
 •  
  Peniaze rýchlo
  k dispozícii

Podielové fondy

Vypočítať

  bonov / EUR

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 6,22 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 5,38 % 2 / 9
Dlhopisové
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 1.19 EUR 18.1.2017 5,19 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 4,98 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 4,89 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - EUROFOND o.p.f. 0.05 EUR 18.1.2017 4,05 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. 0.05 EUR 18.1.2017 3,36 % 3 / 9
Nehnuteľností
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. 0.92 EUR 18.1.2017 1,63 % 5 / 9
Zmiešané

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PARVEST EQUITY BRAZIL 92.25 USD 18.1.2017 96,50 % 6 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Mining A2 USD 34.51 USD 18.1.2017 95,17 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 6.38 EUR 18.1.2017 87,32 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.13 USD 18.1.2017 83,57 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES 83.70 USD 18.1.2017 80,41 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA 125.27 EUR 18.1.2017 80,16 % 4 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 88.63 EUR 18.1.2017 79,93 % 6 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 31.65 USD 18.1.2017 70,19 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 6.92 EUR 18.1.2017 62,99 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD 7.39 USD 18.1.2017 59,75 % 4 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD 8.36 USD 18.1.2017 55,20 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA 521.18 USD 18.1.2017 53,33 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY 637.02 EUR 18.1.2017 52,83 % 4 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR 38.47 EUR 18.1.2017 50,69 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING 112.31 EUR 18.1.2017 49,34 % 4 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-X 53.26 EUR 18.1.2017 48,24 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - USD 41.13 USD 18.1.2017 48,16 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-P 1660.63 USD 18.1.2017 47,13 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 7.77 EUR 18.1.2017 46,73 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-X 1543.42 USD 18.1.2017 46,42 % 6 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF