Fondy

Dostatočné rozloženie investičných rizík pri zachovaní likvidity a potenciálneho výnosu sa najjednoduchšie dosiahne prostredníctvom podielových fondov. J&T Banka vám môže sprostredkovať nákup fondov s rôznymi investičnými stratégiami.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

 •  
  Zaujímavý
  výnos
 •  
  Obmedzené
  riziko
 •  
  Peniaze rýchlo
  k dispozícii
Vypočítať

  bonov / EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 1.18 EUR 20.10.2016 6,20 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 0.04 EUR 20.10.2016 5,18 % 2 / 9
Dlhopisové
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. 0.05 EUR 20.10.2016 2,71 % 3 / 9
Nehnuteľností
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0.04 EUR 20.10.2016 -1,50 % 2 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. 0.90 EUR 20.10.2016 -3,89 % 5 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. 0.03 EUR 20.10.2016 -5,42 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. 0.03 EUR 20.10.2016 -16,41 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - EUROFOND o.p.f. 0.05 EUR 20.10.2016 -19,46 % 4 / 9
Zmiešané

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 6.65 EUR 20.10.2016 58,13 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY BRAZIL 93.65 USD 20.10.2016 54,71 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.48 USD 20.10.2016 52,89 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 8.10 EUR 20.10.2016 34,22 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)USD 57.11 USD 20.10.2016 30,00 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR 38.75 EUR 20.10.2016 29,42 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(Ydis)USD 51.10 USD 20.10.2016 29,11 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA 549.65 USD 20.10.2016 27,55 % 6 / 9
Akciové
FF - Latin America Fund A-ACC-USD 9.94 USD 20.10.2016 27,03 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-P 1762.53 USD 20.10.2016 26,51 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-X 1640.10 USD 20.10.2016 25,90 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - USD 42.50 USD 20.10.2016 25,18 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA 105.15 EUR 20.10.2016 22,97 % 4 / 9
Akciové
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 23.44 EUR 20.10.2016 22,08 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY INDONESIA 209.50 USD 20.10.2016 21,28 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Templeton BRIC Fund-A(acc)EUR 15.47 EUR 20.10.2016 20,99 % 6 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 73.66 EUR 20.10.2016 20,63 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES 71.26 USD 20.10.2016 19,37 % 6 / 9
Akciové
Generali Fond zlatý o.p.f. 0.63 CZK 20.10.2016 17,90 % 7 / 9
Komoditné
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 19.19 USD 20.10.2016 17,89 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 3. 10. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 1. 11. 2016 PDF