Fondy

Dostatočné rozloženie investičných rizík pri zachovaní likvidity a potenciálneho výnosu sa najjednoduchšie dosiahne prostredníctvom podielových fondov. J&T Banka vám môže sprostredkovať nákup fondov s rôznymi investičnými stratégiami.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

 •  
  Zaujímavý
  výnos
 •  
  Obmedzené
  riziko
 •  
  Peniaze rýchlo
  k dispozícii

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Spoločnosť Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ 6,90 % (k 22.9.2016) 4 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ 4,30 % (k 22.9.2016) 2 / 9
Dlhopisové
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ 2,70 % (k 22.9.2016) 3 / 9
Nehnuteľností
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ -0,73 % (k 22.9.2016) 2 / 9
Zmiešané
PPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ -3,26 % (k 22.9.2016) 5 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ -3,42 % (k 22.9.2016) 2 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ -10,40 % (k 22.9.2016) 4 / 9
Zmiešané
PPSS - EUROFOND o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ -13,25 % (k 22.9.2016) 4 / 9
Zmiešané

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Názov fondu Spoločnosť Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds SICAV 91,35 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds SICAV 90,07 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY BRAZIL BNP Paribas Parvest 53,93 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
Generali Fond zlatý o.p.f. Generali Investments CEE, inv. společnost, a.s. 40,37 % (k 22.9.2016) 7 / 9
Komoditné
PARVEST EQUITY INDONESIA BNP Paribas Parvest 37,84 % (k 22.9.2016) 4 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds SICAV 29,35 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds SICAV 28,63 % (k 22.9.2016) 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(Ydis)USD Franklin Templeton Investment Funds SICAV 28,52 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD Fidelity Funds 26,99 % (k 22.9.2016) 5 / 9
Akciové
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR Fidelity Funds 26,54 % (k 22.9.2016) 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA BNP Paribas Parvest 26,43 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA BNP Paribas Parvest 25,85 % (k 22.9.2016) 4 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES BNP Paribas Parvest 24,24 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
FF - Latin America Fund A-ACC-USD Fidelity Funds 23,67 % (k 22.9.2016) 5 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-P NN (L) SICAV 23,17 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-X NN (L) SICAV 22,57 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Thailand Fund-A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds SICAV 22,51 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - USD Pioneer Funds 22,45 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR Pioneer Funds 22,37 % (k 22.9.2016) 6 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P NN (L) SICAV 22,23 % (k 22.9.2016) 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF