Fondy

Dostatočné rozloženie investičných rizík pri zachovaní likvidity a potenciálneho výnosu sa najjednoduchšie dosiahne prostredníctvom podielových fondov. J&T Banka vám môže sprostredkovať nákup fondov s rôznymi investičnými stratégiami.

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Spoločnosť Názov fondu Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 35,88 % 6 / 9
Akciové
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 35,04 % 6 / 9
Akciové
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 34,97 % 6 / 9
Akciové
NN (L) SICAV NN (L) Utilities-X 11,43 % 5 / 9
Akciové
NN (L) SICAV NN (L) Food & Beverages-X 11,28 % 5 / 9
Akciové
NN (L) SICAV NN (L) European Real Estate X EUR Acc 10,82 % 6 / 9
Nehnuteľností
NN (L) SICAV NN (L) European Real Estate-X (CZK) Hedged 10,04 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Parvest PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE 9,38 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Parvest PARVEST BOND JPY 8,09 % 2 / 9
Dlhopisové
Generali Investments CEE, inv. společnost, a.s. Generali Fond nemovitostních akcií o.p.f. 7,68 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES 7,63 % 4 / 9
Akciové
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Global Real Estate Fund-A(acc)USD 6,08 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Parvest PARVEST BOND EURO GOVERNMENT 5,94 % 2 / 9
Dlhopisové
Fidelity Funds FF - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 5,84 % 2 / 9
Dlhopisové
Pioneer Funds PIONEER FUNDS - EURO BOND - USD 5,82 % 3 / 9
Dlhopisové
Fidelity Funds FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD 5,62 % 2 / 9
Dlhopisové
Fidelity Funds FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD 5,51 % 3 / 9
Dlhopisové
PRVÁ PENZIJNÁ PPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 5,48 % 4 / 9
Zmiešané
BNP Paribas Parvest PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN-Classic 5,39 % 4 / 9
Dlhopisové
Fidelity Funds FF - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,21 % 2 / 9
Dlhopisové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

  1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
  2. Akú sumu plánujete investovať?
  3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, platnosť od 1. 6. 2016 PDF