Fondy | J&T BANKA
Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo +421 232 607 187 prípadne prostredníctvom Vášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke obľubené fondy od J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
zJ&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.4205 3,37 % 5.8.2022
J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.0006 -1,59 % 5.8.2022
zJ&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané 5 4 / 7
EUR 1.1408 -2,85 % 5.8.2022

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic EUR Komoditné 5 6 / 7
EUR 113.7100 49,76 % 5.8.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 6.7800 45,49 % 8.8.2022
NN (L) Energy-X HEDGED CZK Akciové <5 7 / 7
CZK 5478.3300 39,70 % 8.8.2022
NN (L) Energy-X Akciové <5 7 / 7
USD 1057.5800 37,84 % 8.8.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR Akciové <5 5 / 7
EUR 9.2500 31,21 % 8.8.2022
Generali Fond ropy a energetiky o.p.f Akciové 8 6 / 7
CZK 1.5708 29,75 % 5.8.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-USD Komoditné 5 6 / 7
USD 76.5400 29,62 % 5.8.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic H EUR Komoditné 5 6 / 7
EUR 68.6300 28,35 % 5.8.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 6.9000 26,37 % 8.8.2022
NN (L) Commodity Enhanced-X CAP CZK Hedged Komoditné <5 5 / 7
CZK 313.7100 25,32 % 8.8.2022
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) Ostatné 3 6 / 7
EUR 109.4300 22,80 % 5.8.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities - A_USD_ND_HDG Komoditné 6 5 / 7
USD 44.8300 21,82 % 8.8.2022
NN (L) Commodity Enhanced-P Cap EUR (hedged i) Komoditné <5 5 / 7
EUR 183.7800 21,16 % 8.8.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities Komoditné 6 5 / 7
EUR 31.4200 20,66 % 8.8.2022
FF - America Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 38.2400 19,76 % 8.8.2022
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 11.9000 14,75 % 8.8.2022
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) Dlhopisové 1 4 / 7
EUR 6.7500 14,02 % 8.8.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)USD Akciové <5 5 / 7
USD 9.4900 13,93 % 8.8.2022
AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - A EUR (C) Akciové 5 6 / 7
EUR 344.2400 13,14 % 8.8.2022
BNP Paribas Funds Health Care Innovators-Classic Cap Akciové 5 6 / 7
EUR 1616.3600 12,87 % 8.8.2022

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tvorcom niektorých Finančných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto Finančného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?