Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,77 % 2 / 9
29.9.2020 0.0109
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,77 % 2 / 9
18.9.2020 0.0604
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 1,68 % 4 / 9
29.9.2020 1.0886
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 1,26 % 2 / 9
29.9.2020 1.3246
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR 0,38 % 3 / 9
29.9.2020 1.0171
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR 0,17 % 3 / 9
29.9.2020 1.2178
PPSS - Globálny o.p.f. Akciové EUR -13,15 % 6 / 9
29.9.2020 1.1277
PPSS - Dlhopisový fond o.p.f. Dlhopisové EUR Dáta nie sú k dispozícii 4 / 9
29.9.2020 1.0233

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 790.9300 EUR 30.9.2020 83,40 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 21.7900 USD 30.9.2020 65,47 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 199.0500 EUR 30.9.2020 61,68 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 5448.0400 CZK 30.9.2020 61,65 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 33.7400 USD 30.9.2020 55,80 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 27.9500 USD 30.9.2020 54,66 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 199.4400 EUR 30.9.2020 54,28 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 640.8200 USD 30.9.2020 52,93 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 7.3100 USD 30.9.2020 52,43 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)USD 40.8200 USD 30.9.2020 49,69 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)EUR-H1 12.8600 EUR 30.9.2020 47,66 % 6 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 45.6200 USD 30.9.2020 45,88 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 28.8400 EUR 30.9.2020 45,36 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 8.3000 EUR 30.9.2020 42,23 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 230.9000 EUR 30.9.2020 42,21 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1673.3400 USD 30.9.2020 41,99 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)USD 25.1500 USD 30.9.2020 41,16 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR-H1 15.8600 EUR 30.9.2020 39,12 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds US Growth-Classic Capitalisation 121.9400 USD 30.9.2020 37,36 % 5 / 9
Akciové
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 21.4800 USD 30.9.2020 35,84 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?