Fondy | J&T BANKA
Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo +421 232 607 187 prípadne prostredníctvom Vášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od 365.invest.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
365.IS - Realitný o.p.f. Nehnuteľností 2 2 / 7
EUR 0.0626 2,13 % 17.6.2022
365.IS - Fond stabilných výnosov o.p.f. Dlhopisové 1 3 / 7
EUR 0.0491 2,06 % 29.6.2022
365.IS - Realitný plus o.p.f Nehnuteľností 4 2 / 7
EUR 0.0108 -0,47 % 17.6.2022
365.IS - Konzervatívny flexibilný fond Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.1838 -4,34 % 29.6.2022
365.IS - Dynamický flexibilný fond Zmiešané 5 6 / 7
EUR 0.9439 -24,05 % 29.6.2022
365.IS - Fond prevratných technológií o.p.f. Akciové 5 6 / 7
EUR 0.7810 -41,52 % 29.6.2022

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic EUR Komoditné 5 6 / 7
EUR 113.9500 48,49 % 29.6.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-USD Komoditné 5 6 / 7
USD 79.0700 31,41 % 29.6.2022
BNP Paribas Flexi I Commodities-Classic H EUR Komoditné 5 6 / 7
EUR 71.0100 30,20 % 29.6.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR Akciové <5 7 / 7
EUR 6.4800 29,34 % 30.6.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities - A_USD_ND_HDG Komoditné 6 5 / 7
USD 46.6500 27,11 % 30.6.2022
Amundi S.F. - EUR Commodities Komoditné 6 5 / 7
EUR 32.7600 26,05 % 30.6.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR Akciové <5 5 / 7
EUR 8.4800 23,98 % 30.6.2022
NN (L) Commodity Enhanced-X CAP CZK Hedged Komoditné <5 5 / 7
CZK 314.5800 23,84 % 30.6.2022
NN (L) Energy-X HEDGED CZK Akciové <5 7 / 7
CZK 5343.2800 23,67 % 30.6.2022
NN (L) Energy-X Akciové <5 7 / 7
USD 1033.7100 22,53 % 30.6.2022
Generali Fond ropy a energetiky o.p.f Akciové 8 6 / 7
CZK 1.5544 21,39 % 29.6.2022
NN (L) Commodity Enhanced-P Cap EUR (hedged i) Komoditné <5 5 / 7
EUR 185.3900 20,43 % 30.6.2022
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) Ostatné 3 6 / 7
EUR 106.4400 20,39 % 29.6.2022
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD Akciové <5 7 / 7
USD 6.7800 14,53 % 30.6.2022
FF - America Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 35.5400 12,68 % 30.6.2022
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) Dlhopisové 1 4 / 7
EUR 6.5800 12,29 % 30.6.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)USD Akciové <5 5 / 7
USD 8.9500 9,68 % 30.6.2022
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) Akciové 3 6 / 7
EUR 126.1300 9,44 % 29.6.2022
FTIF-Franklin MENA Fund-A(acc)EUR-H1 Akciové <5 5 / 7
EUR 4.7600 8,43 % 30.6.2022
NN (L) Food & Beverages-X Cap EUR Akciové <5 5 / 7
EUR 2468.7300 8,11 % 30.6.2022

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?