Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Banner magnus

Prečo fondy od J&T BANKY?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Cena podielu Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané 5 4 / 7
EUR 1.1446 16,44 % 6.5.2021
PPSS - Globálny o.p.f. Akciové 5 6 / 7
EUR 1.3162 9,77 % 6.5.2021
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané 3 2 / 7
EUR 1.3625 7,07 % 6.5.2021
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané 3 2 / 7
EUR 1.0059 3,95 % 6.5.2021
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané 3 3 / 7
EUR 1.2235 2,54 % 6.5.2021
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností 2 2 / 7
EUR 0.0610 2,30 % 30.4.2021
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností 4 2 / 7
EUR 0.0109 1,59 % 5.5.2021
PPSS - Dlhopisový fond o.p.f. Dlhopisové 3 3 / 7
EUR 0.9605 -6,74 % 5.5.2021

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Investičný horizont v rokoch Tolerancia rizika Mena Hodnota Výkonnosť za posledný rok Platné k Porovnanie
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation Akciové 6 7 / 7
EUR 1110.0500 160,59 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD Akciové >5 6 / 7
USD 29.7300 95,46 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) Akciové >5 6 / 7
EUR 268.8900 92,31 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) Akciové >5 6 / 7
CZK 7360.0800 92,12 % 6.5.2021
BlackRock-BGF World Mining A2 USD Akciové 5 7 / 7
USD 67.0300 92,06 % 6.5.2021
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 16.7000 79,18 % 6.5.2021
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR Akciové >5 7 / 7
EUR 264.8100 75,45 % 6.5.2021
FF - France Fund A-ACC-EUR Akciové 4 6 / 7
EUR 15.2300 75,36 % 6.5.2021
FF - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 19.7800 73,51 % 6.5.2021
FTIF-Templeton Global Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 58.9000 73,29 % 6.5.2021
FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 58.0000 69,69 % 6.5.2021
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic Capitalisation Akciové 5 6 / 7
USD 360.5800 67,80 % 6.5.2021
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) Akciové 5 6 / 7
USD 160.7300 67,44 % 6.5.2021
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 45.8700 65,66 % 6.5.2021
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 27.1500 65,65 % 6.5.2021
BNP Paribas Funds US Small Cap-Classic H EUR Capitalisation Akciové 5 6 / 7
EUR 272.9900 65,14 % 6.5.2021
FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Comp. Fund-A(acc)USD Akciové <5 6 / 7
USD 14.1300 64,88 % 6.5.2021
BNP Paribas Funds Aqua-Classic USD Capitalisation Akciové 5 6 / 7
USD 223.1200 64,65 % 6.5.2021
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD Akciové 4 6 / 7
USD 26.9000 64,12 % 6.5.2021
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD Akciové 5 6 / 7
USD 10.7800 64,08 % 6.5.2021

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?