Navigácia

Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

EUR

 bonov /  EUR

Za vaše bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

 •  
  Hľadať nové možnosti

  Spolupracujeme s ďalšími správcami podielových fondov, ktorým dôverujeme. Naši klienti si tak môžu vybrať zo širšej ponuky investičných príležitostí.

 •  
  Klub Magnus

  Za nákup investície do podielového fondu automaticky získate body do exkluzívneho klubu Magnus. Aktuálnu ponuku klubu Magnus si môžete prezrieť tu.

Do akých fondov môžete investovať?

Máme v ponuke široké portfólio podielových fondov od Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Výkonnosť fondu
Názov fondu Typ Mena Výkonnosť Riziko Platné od Cena podielu Porovnanie
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. Nehnuteľností EUR 2,87 % 2 / 9
30.6.2020 0.0601
PPSS - Office real estate fund o.p.f Nehnuteľností EUR 2,79 % 2 / 9
9.7.2020 0.0108
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané EUR 0,87 % 2 / 9
8.7.2020 1.3166
PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmiešané EUR -0,30 % 3 / 9
9.7.2020 1.2116
PPSS - J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -0,83 % 3 / 9
8.7.2020 1.0058
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. Zmiešané EUR -1,04 % 4 / 9
8.7.2020 1.0581
PPSS - EUROFOND o.p.f. Akciové EUR -7,38 % 6 / 9
9.7.2020 0.0586
PPSS - USA TOP Fond o.p.f. Akciové EUR -13,01 % 6 / 9
9.7.2020 1.0988

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke

V našej ponuke máme aj fondy popredných svetových správcovských spoločností.


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 6.9900 USD 10.7.2020 50,80 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 8.2300 EUR 10.7.2020 50,29 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 617.4000 USD 10.7.2020 47,81 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation 230.4700 EUR 10.7.2020 46,95 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 45.3400 USD 10.7.2020 46,72 % 6 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 20.4500 USD 10.7.2020 44,28 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 194.1200 EUR 10.7.2020 44,24 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 5122.8900 CZK 10.7.2020 40,88 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 187.3000 EUR 10.7.2020 40,42 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 31.6600 USD 10.7.2020 37,23 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 28.0800 EUR 10.7.2020 36,86 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 26.2800 USD 10.7.2020 36,26 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-P Cap USD 1674.3800 USD 10.7.2020 33,29 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-X (USD) 1530.8100 USD 10.7.2020 32,64 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 898.8900 EUR 10.7.2020 32,51 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 634.7600 EUR 10.7.2020 30,15 % 5 / 9
Akciové
FF - Global Technology Fund A-EUR 33.5800 EUR 10.7.2020 29,41 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Biotechnology Discovery Fund-A(acc)USD 40.5200 USD 10.7.2020 28,34 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton China Fund-A(acc)USD 37.0800 USD 10.7.2020 27,95 % 5 / 9
Akciové
Generali Fond zlatý o.p.f. 0.7147 CZK 9.7.2020 27,02 % 6 / 9
Komoditné

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 20. 4. 2020 PDF

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?