Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22

TMR Finance CR, a.s., vydáva štvorročné zaistené dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 30 000 CZK, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 1 500 000 000 CZK.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy vydáva novozaložená česká spoločnosť TMR Financie CR, a. s., 100 % vlastnená Ručiteľom emisie, spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s., (TMR). Skupina TMR patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe, svoju obchodnú činnosť zameriava na 3 kľúčové segmenty: hory a zábavné parky, hotely a segment realitné projekty.

Základné údaje

Názov emisie TMR F. CR 4,50/22
Mena emisie CZK
Dátum emisie 7. 11. 2018
Upisovacia lehota od 12. 10. 2018 do 1. 10. 2019
Celkový objem emisie 1 500 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 30 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,50 %
Výplata kupónu Polročne (7. 5. a 7. 11.)
Dátum splatnosti 07. 11. 2022
ISIN CZ0003520116
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22 - infolist PDF