Dlhopisy TMR III 4,40/2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy TMR III 4,40/2024

Tatry Mountain Resorts, a.s., vydáva šesťročné zaistené dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,40 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 90 000 000 EUR. Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 1 roka od dátumu emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Akciová spoločnosť Tatry Mountain resorts, a.s. (Emitent, TMR) patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe. Obchodné činnosti Emitenta tvoria 3 kľúčové segmenty: hory a zábavné parky, hotely a segment realitné projekty.

Základné údaje

Názov TMR III 4,40/2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 10. 10. 2018
Upisovacia lehota od 2. 10. 2018 do 20. 9. 2019
Celkový objem emisie 90 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,40 % p. a.
Výplata kupónu Polročne (10. 4. a 10. 10.)
Dátum splatnosti 10. 10. 2024
ISIN SK4120014598
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - prospekt PDF
Dlhopis TMR III 4,40/2024 - infolist PDF