Navigácia

SG 4,00/2022

SAZKA Group Financing a.s. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie 200 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2022.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Skupina SAZKA Group je jedna z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Má podiel vo všetkých kľúčových lotériách v kontinentálnej Európe. Je jediným akcionárom českej lotériovej spoločnosti SAZKA a.s. a má významné podiely v gréckej dominantnej lotériovej spoločnosti OPAP, v spoločnosti LOTTOITALIA a v rakúskych spoločnostiach Casinos AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

 

Základné údaje

Názov emisie SG 4,00/2022
Mena emisie EUR
Dátum emisie 12.12.2017
Upisovacia lehota do 23.11.2018
Celkový objem emisie 200 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1.000 EUR
Emisný kurz 100%
Úročenie 4,00%
Výplata kupónu Štvrťročne (12.3., 12.6., 12.9., 12.12.)
Dátum splatnosti 12.12.2022
ISIN SK4120013475
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy SG 4,00/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - infolist PDF