Dlhopisy SG 4,00/2022 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy SG 4,00/2022

SAZKA Group Financing a.s. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie 200 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2022.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Skupina SAZKA Group je jedna z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Má podiel vo všetkých kľúčových lotériách v kontinentálnej Európe. Je jediným akcionárom českej lotériovej spoločnosti SAZKA a.s. a má významné podiely v gréckej dominantnej lotériovej spoločnosti OPAP, v spoločnosti LOTTOITALIA a v rakúskych spoločnostiach Casinos AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

 

Základné údaje

Názov emisie SG 4,00/2022
Mena emisie EUR
Dátum emisie 12. 12.2017
Upisovacia lehota do 23. 11.2018
Celkový objem emisie 200 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1.000 EUR
Emisný kurz 100%
Úročenie 4,00%
Výplata kupónu Štvrťročne (12. 3., 12. 6., 12. 9., 12. 12.)
Dátum splatnosti 12. 12. 2022
ISIN SK4120013475
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy SG 4,00/2022 - úplné znenie emisných podmienok dlhopisov s účinnosťou od 7. 6. 2021 PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - emisné podmienky (aktualizácia december 2021) PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - infolist PDF