Dlhopisy RPF II 5,30/2026 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy RPF II 5,30/2026

Retail Property Finance II, s.r.o., emituje sedemročné seniorné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške
5,30 % p. a. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po
3 rokoch od vydania dlhopisov.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje Retail Property Finance II, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská  spoločnosť TRENESMA LIMITED. Tú, rovnako ako celú skupinu Trenesma, vlastní a ovláda Ing. Peter Korbačka.

TRENESMA LIMITED je holdingová spoločnosť, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti v Skupine a poskytuje manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti v Skupine aj mimo nej. V čase schválenia prospektu emisie je 50 % aktív Skupiny alokovaných v Španielsku a 50 % v Slovenskej republike.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopisy RPF II 5,30/2026
Mena emisie EUR
Dátum emisie 16. 12. 2019
Upisovacia lehota od 2. 12. 2019 do 25. 11. 2020
Celkový objem emisie 60 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100,000 %
Úročenie 5,30 % p. a.
Výplata kupónu ročne (vždy 16. 12.)
Dátum splatnosti 16. 12. 2026
ISIN SK4000016390
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont >5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - infolist PDF