Dlhopisy PSG 5,25/23 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy PSG 5,25/23

Dlhopisy emitenta PASSERINVEST FINANCE, a.s. sú splatné v roku 2023 a investorom ponúkajú pevný úrokový výnos 5,25 % p. a. vyplácaný štvrťročne. Dlhopisy sú zaistené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Hlavnou podnikateľskou činnosťou PASSERINVEST GROUP, a.s. (Ručiteľ) je výstavba, vlastníctvo a správa kancelárskych budov v oblasti tzv. BB Centra v Prahe. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností ovláda celkové aktíva presahujúce hodnotu 10 mld. Kč. Ručiteľ je stopercentným vlastníkom Emitenta, za ktorého dlhopisy ručí nepodmienene a neodvolateľne.

 

Základné údaje

Názov emisie PSG 5,25/23
Mena emisie CZK
Dátum emisie 31. 3. 2017
Upisovacia lehota do 9. 3. 2018
Celkový objem emisie 1 500 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,25 %
Výplata kupónu Štvrťročne (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.)
Dátum splatnosti 31. 3. 2023
ISIN CZ0003515934
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy Passerinvest - prospekt PDF
Dlhopisy Passerinvest - infolist PDF