Navigácia

PSG 5,25/23

Dlhopisy emitenta PASSERINVEST FINANCE, a.s. sú splatné v roku 2023 a investorom ponúkajú pevný úrokový výnos 5,25 % p.a. vyplácaný štvrťročne. Dlhopisy sú zaistené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Hlavnou podnikateľskou činnosťou PASSERINVEST GROUP, a.s. (Ručiteľ) je výstavba, vlastníctvo a správa kancelárskych budov v oblasti tzv. BB Centra v Prahe. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností ovláda celkové aktíva presahujúce hodnotu 10 mld. Kč. Ručiteľ je stopercentným vlastníkom Emitenta, za ktorého dlhopisy ručí nepodmienene a neodvolateľne.

 

Základné údaje

Názov emisie PSG 5,25/23
Mena emisie CZK
Dátum emisie 31. 3. 2017
Upisovacia lehota do 9. 3. 2018
Celkový objem emisie 1 500 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,25 %
Výplata kupónu Štvrťročne (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.)
Dátum splatnosti 31. 3. 2023
ISIN CZ0003515934
Kotácia BCPP

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy Passerinvest - prospekt PDF
Dlhopisy Passerinvest - infolist PDF