Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024

Mint Metropolis, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,75 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 12 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2024. Od 1. výročia emisie má Emitent možnosť, po zaplatení prémie, dlhopisy predčasne splatiť.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je Mint Metropolis, a.s., 100%  vlastnený holandskou spoločnosťou Mint Group B. V. Táto je súčasťou skupiny Mint Investment Real Estate Group založenej pred 17 rokmi, v súčasnosti popredného hráča v oblasti developmentu, asset managementu a property managementu v strednej a východnej Európe. 

Emitent vznikol za účelom  emisie dlhopisov a následného poskytnutia prostriedkov materskej spoločnosti Mint Group B.V. a ňou ovládanej spoločnosti Development 5, s.r.o. („Projetková spoločnosť“). Tá je jediným investorom projektu Metropolis, situovaného do oblasti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis Mint Metropolis 4,75/2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 9. 12. 2021
Upisovacia lehota Od 23. 11. 2021 do 11. 11. 2022
Celkový objem emisie 12 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100,000 %
Výnos do splatnosti pri emisii  4,75 %
Výplata kupónu polročne, vždy 9. 12. a 9. 6.
Dátum splatnosti 9. 12. 2024
ISIN SK4000020053
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - infolist PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - prezentácia PDF