Dlhopisy JTREF 4,50/2023 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTREF 4,50/2023

JTRE financing 2, s.r.o. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 47 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2023. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť po
24. 7. 2021.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

 JTRE financing 2, s.r.o., je novozaložená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť VEALIO LIMITED vystupujúca takisto v úlohe Ručiteľa emisie. Ručiteľ má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED (JTRE Holding), ktorý priamo vlastní 100 % podiel v Ručiteľovi. Emitenta teda nepriamo ovláda a kontroluje spoločnosť JTRE Holding. Hlavnou podnikateľskou činnosťou emitenta je poskytovania pôžičiek a úverov niektorým subjektom zo Skupiny Vealio alebo zo širšej Skupiny JTRE.

Základné údaje

Názov emisie JTREF 4,50/2023
Mena emisie EUR
Dátum emisie 24. 7. 2018
Upisovacia lehota od 9. júla 2018 do 9. júla 2019
Celkový objem emisie 47 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,50 %
Výplata kupónu ročne (k 24. 7.)
Dátum splatnosti 24. 7. 2023
ISIN SK4120014283
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - prospekt PDF
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - infolist PDF